ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การตลาด/การขาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด/การขาย
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : PC ชงชิม , เชียร์สินค้า,ชงชิม,เชียร์สินค้า

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 58 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2553 เกรดเฉลี่ย : 3.10
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สาขาวิชา : ศิลป์-คำนวณ
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 2.57
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2555

ถึง

กรกฏาคม 2555

บริษัท :

เนสเล่

ที่อยู่ติดต่อ :

-

ตำแหน่ง :

PC ชั่วคราว

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เชียร์สินค้า,ชงชิม, จัดรายการโปรโมชั่น,จัดเรียงสินค้า,ทำยอด,กาแฟโพรเทคโพสลิม,ช็อกโกเชพ

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2553

ถึง

กรกฏาคม 2553

บริษัท :

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

-

ตำแหน่ง :

PC ชั่วคราว

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เชียร์สินค้า,ชงชิม,จัดรายการโปรโมชั่น,จัดเรียงสินค้า,ทำยอด
  ชงชิมน้ำผลไม้ B-ing

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2553

ถึง

มิถุนายน 2553

บริษัท :

ดัชมิลด์

ที่อยู่ติดต่อ :

-

ตำแหน่ง :

PC ชั่วคราว

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เชียร์สินค้า,ชงชิม,จัดรายการโปรโมชั่น,จัดเรียงสินค้า,ทำยอด
  ชงชิมนมดัชมิลด์โฉมใหม่

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2553

ถึง

พฤษภาคม 2553

บริษัท :

ฟิตเน่

ที่อยู่ติดต่อ :

-

ตำแหน่ง :

pc ชั่วคราว

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ชงชิม เชียร์สนค้า,จัดรายการโปรโมชั่น,จัดเรียงสินค้า,ทำยอด
  ชงชิมกาแฟฟิตเน่ลดน้ำหนัก

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2553

ถึง

พฤษภาคม 2553

บริษัท :

-

ที่อยู่ติดต่อ :

ผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ไวไว

ตำแหน่ง :

PC ชั่วคราว

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เชียร์สินค้า,ชงชิม,จัดรายการโปรโมชั่น,จัดเรียงสินค้า,ทำยอด
  ชงชิมไวไวควิก รสต้มโคล้ง

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2552

ถึง

ธันวาคม 2552

บริษัท :

มาลีเอ็นเตอร์ไพส์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

-

ตำแหน่ง :

PC ชั่วคราว

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เชียร์สินค้า,ชงชิม,จัดรายการโปรโมชั่น,จัดเรียงสินค้า,ทำยอด
  ชงชิมน้ำผลไม้มาลี
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2553

ถึง

พฤษภาคม 2553

สถาบันอบรม :

การอบรมนักเรียนแกนนำ

หลักสูตร :

การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เป็นนักเรียนแกนนำในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  เข้าร่วมอบรบเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...