ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ช่างยนต์/ช่างเคร่ือง/ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์/ช่างสีรถย,พนักงานรับรถ/คิดค่าแรง,พนักงานอะไหล่รถยนต์+มอเตอร์ไซค
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

8,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ประเวศ อ่อนนุช, สวนหลวง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 62 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สาขาวิชา : ช่างยนต์
วุฒิ : ป.ว.ส
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 2.5
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สาขาวิชา : ศิลป์
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2543 เกรดเฉลี่ย : 2.00
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2550

ถึง

มิถุนายน 2552

บริษัท :

บ.ชวนันท์คอเปอเรชั่น(ทองหล่อ)

ที่อยู่ติดต่อ :

สุขุมวิท55 เขตวัฒนา

ตำแหน่ง :

ช่างบริการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ช่างซ่อมปั๊มลม โรตารี่ (ไฮดรอแวน)ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2548

ถึง

พฤศจิกายน 2549

บริษัท :

บ.ยนตรกิจ (ทองหล่อ)

ที่อยู่ติดต่อ :

413 สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา

ตำแหน่ง :

พนักงานคอนโรล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จ่ายงานให้ช่าง +ควบคุมเวลาการทำงานของช่าง

ระยะเวลา :

มกราคม 2547

ถึง

มีนาคม 2548

บริษัท :

บ.อึ่งกุ่ยเฮง สกลนคร

ที่อยู่ติดต่อ :

ตำแหน่ง :

ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ซ่อมมอเตอร์ไซค์+ทำสีมอเตอร์ไซค์

อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2548

ถึง

พฤษภาคม 2548

สถาบันอบรม :

ยนตรกิจ(วิภาวดี)

หลักสูตร :

iso_+ ผู้ตรวจระบบ iso

ระยะเวลา :

มีนาคม 2546

ถึง

พฤษภาคม 2546

สถาบันอบรม :

ู่อู่ อาร์ พี ทู

หลักสูตร :

ผึกงานช่างยนต์

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ขับรถโฟลคลิฟได้ ทำสีรถ/เครื่องจักร/ย้อมแมวรถหรือเครืองจักร

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  2543 ได้รับใบประกาศเยาวชนตัวอย่างของสถานศึกษา
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...