ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : หัวหน้าแผนกผสมน้ำยาง-เคมี
2. สาขาอาชีพหลัก : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : supervisor compound, mixing
3. สาขาอาชีพหลัก : วิจัย/วิเคราะห์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยนักวิจัย,ผู้ช่วยนักเคมี

เงินเดือนที่ต้องการ :

14,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิชา : ฟิสิกส์
วุฒิ : วท.บ.
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 2.53
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : รร.นางิ้ววิทยาสรรค์ สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 2.75
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กันยายน 2551

ถึง

มกราคม 2554

บริษัท :

บ.วัฒนชัยรับเบอร์เมท จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

67/1 หมู่4 ถนนบายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ตำแหน่ง :

Compound Supervisor

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ดูแล จัดการ ควบคุมกระบวนการการทำงานในแผนก Compound
  - รับ Production plan จากผู้จัดการฝ่ายและจ่ายงานให้กับพนักงาน (Operator) ทำ
  - วางแผนการผสมน้ำยาง- เคมีคอมปาวด์ และควบคุมดูแลการผสม เพื่อให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพลงสู่ Line Process และแก้ปัญหาต่างๆ ใน น้ำยาง Compound
  - ตรวจสอบดูแลการชั่งสารเคมีที่จะผสมในน้ำยางคอมปาวด์ตามแบ็ชที่จะใช้ไว้ให้กับพนักงาน
  - ตรวจสอบฟอร์มเอกสารของแผนกคอมปาวด์ที่เกี่ยวกับการบันทึกการผสมน้ำยางและสารเคมีทุกตัว
  - ตรวจเช็คสต็อกเคมี- น้ำยางข้น- น้ำยางคอมปาวด์ และยอดการใช้ในแต่ละวัน
  - จัดทำรายงานประจำเดือน
  - ทำงานอื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กันยายน 2551

ถึง

กันยายน 2551

สถาบันอบรม :

ซัคเซส เซฟตี้

หลักสูตร :

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - ขยัน ชอยท้าทาย อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยูเสมอ
  - ทนต่อสภาวะแรงกดดันสูง
  - ขับรถโฟล์คลิฟได้

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...