ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์/แม่บ้าน/รปภ.
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์/แม่บ้าน/รปภ.
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานขับรถ,พนักงานส่งของ
2. สาขาอาชีพหลัก : อื่นๆ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ขับรถร่วมขนส่ง

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 38 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 59 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ สาขาวิชา : ทั่วไป
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.82
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
สถาบัน : โรงเรียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ สาขาวิชา : ทั่วไป
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 1.83
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

เมษายน 2555

ถึง

ตุลาคม 2556

บริษัท :

MARC Thailand

ที่อยู่ติดต่อ :

พุทธมณฑลสาย 7

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขับรถส่งสินค้า/ไฟฟ้า/มอเตอร์และวางบิล ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้/รูู้เส้นทางกรุงเทพ/ตจว.เป็นอย่างดี

ระยะเวลา :

กันยายน 2553

ถึง

เมษายน 2555

บริษัท :

บริษัท แปซิฟิก โกลเบิล เทรดดิ้ง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ถนนพุทธมณฑลสาย 2

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขับรถส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วางบิล เก็บเงินสด และเช็ค ตามสถานที่ต่าง ๆ

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2553

ถึง

มิถุนายน 2553

บริษัท :

ห้างหุ้นส่วนจตุรโชค (2003)

ที่อยู่ติดต่อ :

รังสิต

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถร่วมขนส่ง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขับรถร่วมขนส่งไปตามสถานที่ต่าง ๆ
  มีรถกระบะตอนเดียว ตู้ทึบ สูง 2.00 เมตร

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2548

ถึง

กรกฏาคม 2552

บริษัท :

บริษัท เนเชอรัล อินซูเลชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

98/45 ม.11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  มีหน้าที่ขับรถ วางบิล เก็บเช็ค ไปธนาคาร ขับรถไปตามไซด์งาน
  กรุงเทพ และต่างจังหวัด

ระยะเวลา :

มีนาคม 2547

ถึง

พฤษภาคม 2548

บริษัท :

บริษัท ยูนิฟ - เพรสซิเด้น (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

แฟตตอรี่แลนด์ 1 ซอย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขับรถ
  ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2546

ถึง

มกราคม 2547

บริษัท :

บริษัท สามมิตรมอร์เตอร์จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ถนนเพชรเกษม

ตำแหน่ง :

พนักงานปั้มชิ้นส่วน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ปั้มชินส่วนอะไหล่รถยนต์
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ได้หวัน

ฟัง

ดี

พอใช้

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตได้

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...