ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่ประสานงาน,เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง ประเวศ อ่อนนุช, สวนหลวง พระโขนง, บางนา ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง จตุจักร)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 32 ปี
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี สาขาวิชา : การตลาด
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 2.51
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : อนุปริญญา
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.71
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2554

ถึง

กันยายน 2554

บริษัท :

ArtifactEngineeringthailand co.ltd

ที่อยู่ติดต่อ :

ซอยกิ่งแก้ว21/2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

Sale

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.จัดทำใบเสนอราคา
  2.ติดตามงานที่เสนอสินค้าให้กับบริษัทต่าง ๆ
  3.คีย์บันทึกข้อมูลประวัติของลูกค้าต่าง ๆ
  4.ออกหาและนัดเข้าพบลูกค้า ทั้งรายเก่าและรายใหม่
  5. จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า

ระยะเวลา :

มกราคม 2547

ถึง

เมษายน 2553

บริษัท :

สระบุรีเวชกิจ

ที่อยู่ติดต่อ :

2/22 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. จัดเก็บข้อมูลประจำเดือนของทุกแผนก
  2. จัดเก็บข้อมูล CQI ของทุกแผนกในโรงพยาบาล
  3. Key สรุปข้อมูล DRG แยกประเภทผู้ป่วย,แยกคลีนิก,แยกแพทย์ของผู้ป่วยในในโรงพยาบาล นำเสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและผู้อำนวยการ
  4. จัดทำรายงาน RISK ของโรงพยาบาล/สรุปรายงานส่งผิดปกติ/IR
  5. จัดทำรายงานบันทึกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล
  6. จัดอบรมให้กับแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลให้มีการพัฒนาดีขึ้นและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
  7. จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการ
  8. รับ Part time แผนกประชาสัมพันธ์
  9. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
  10.จัดเก็บข้อมูลประจำเดือน และ ข้อมูล Goal ของทุกแผนกในโรงพยาบาล
  11. คีย์ข้อมูล ประจำเดือน และ Goal ของทุกแผนกในโรงพยาบาล
  12. คีย์ข้อมูลผู้ป่วยในลงใน Program สำเร็จรูป
  13. หารายละเอียดของผู้ป่วยในโดยทำการจดบันทึกจากคอมพิวเตอร์
  14. เช็คค่าใช้จ่าย วันนอน และ อื่น ๆ ว่าตรงกันหรือไม่ หรือ มีการคีย์ผิดพลาดหรือไม่ แล้วทำการแก้ไขให้ถูกต้อง
  15.ติดตามข้อเสนอแนะ/คำร้องเรียนที่ส่งเข้าคณะกรรมการเพื่อนำมาสรุปผล

ระยะเวลา :

มกราคม 2546

ถึง

ธันวาคม 2546

บริษัท :

โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล

ที่อยู่ติดต่อ :

จ.สระบุรี

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. เก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วยของทั้งโรงพยาบาล
  2. ติดต่อสอบถามห้องพัก ของผู้ป่วย และติดต่อสอบถามต่าง ๆ
  3. screen สิทธิ์ ผู้ป่วยไปยัง counter ต่าง ๆ
  4. สอบถามสิทธิ์ต่าง ๆ ของผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลว่าสามารถใช้สิทธิ์ใดในการรักษา เพื่อความพร้อมในการรักษาคราวหน้า
  5. รันเก็บ OPD Card & Chart ของผู้ป่วย
  6. แนะนำห้องพักให้ญาติและผู้ป่วย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2551

สถาบันอบรม :

โรงพยาบาลเกษมราฎร์ สระบุรี

หลักสูตร :

จัดอบรม( HA ) Risk วิเคราะห์ความเสี่ยงเชื่อมโยงหน่วยงาน

ระยะเวลา :

เมษายน 2551

ถึง

เมษายน 2551

สถาบันอบรม :

โรงพยาบาลเกษมราฎร์ สระบุรี

หลักสูตร :

อบรม การบริการให้ประทับใจ

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2550

ถึง

ธันวาคม 2550

สถาบันอบรม :

โรงพยาบาลเกษมราฎร์ สระบุรี

หลักสูตร :

อบรมการป้องกันอัคคีภัยและอุบัติเหตุหมู่

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
28 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
32 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  1. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

  2. สามารถทำงานในภาวะกดดันได้

  3. สามารถทำงานเป็นทีมได้

  4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดี

  5. สามารถใช้ Program Microsoft office

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1. เปิดร้านแสดงนิทรรศการ

  2. ออกสำรวจในพื้นที่ด้านความพึงพอใจของลูกค้า

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...