ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ,Call Center
2. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Call Center
3. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เงินเดือนที่ต้องการ :

9,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( คลองเตย, วัฒนา พระโขนง, บางนา)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 180 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 100 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.20
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.45
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2556

ถึง

มิถุนายน 2556

บริษัท :

สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ศูนย์บริการข้อมูล TOT คลองเตย 3658 ชั้น 6 ถ.พระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

ตำแหน่ง :

Call center 3G(1777)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ TOT3G ตลอดจนแนะนำบริการและผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นการใช้งาน ให้กับลูกค้าของ TOT3G ผ่านทางโทรศัพท์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือ, Aircard, Tablet

ระยะเวลา :

มีนาคม 2555

ถึง

ตุลาคม 2555

บริษัท :

สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ศูนย์บริการข้อมูล TOT คลองเตย 3658 ชั้น 6 ถ.พระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

ตำแหน่ง :

Call center Help Desk

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ TOT, Internet, ADSL ตลอดจนแนะนำบริการและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของ TOT ผ่านทางโทรศัพท์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2554

ถึง

มีนาคม 2555

บริษัท :

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (ในเครือสามารถ)

ที่อยู่ติดต่อ :

ศูนย์บริการข้อมูล TOT คลองเตย 3658 ชั้น 6 ถ.พระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

ตำแหน่ง :

Call center Help Desk

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ TOT, Internet, ADSL ตลอดจนแนะนำบริการและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของ TOT ผ่านทางโทรศัพท์ และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2554

ถึง

พฤษภาคม 2554

บริษัท :

เอ.ที.ไอ เซอร์วิส (ช๊อป ดีแทค เซ็นเตอร์ )

ที่อยู่ติดต่อ :

78/2 เอกมัย 10 ถนนสุขุมวิท63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ต้อนรับลูกค้า ให้บริการลูกค้าที่มาชำระค่าบริการ ขายโทรศัพท์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นของบริการด้านเครือข่ายดีแทค ขายซิมการ์ด

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2553

ถึง

ตุลาคม 2553

บริษัท :

tapaco public co.,Ltd

ที่อยู่ติดต่อ :

789/40 หมู่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

ตำแหน่ง :

QA

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งาน NEW MODEL วัดงาน ,ทำ DATA ,ทำเอกสารเกี่ยวกับงานที่วัด เช่น DATA SHIPPING,DATA DIE SAMPLE , การส่งชิ้นงานให้ลูกค้า ,ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกบ้าง,

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2551

บริษัท :

สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่ติดต่อ :

สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งานด้านเอกสารต่าง ๆ
  งานเกี่ยวกับการพิมพ์คำร้อง,คำฟ้อง,สำนวนคดี
  งานด้านการจัดเก็บเอกสารสำนวนที่ใช้นานแล้วหลายปี
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2555

ถึง

ตุลาคม 2555

สถาบันอบรม :

อาคารปฎิบัติงาน ทีโอที สาขาคลองเตย

หลักสูตร :

ทัศนคติในการทำงานที่เกี่ยวกับองค์กร

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
25 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - สามารถใช้โปรแกรมสำเร็ปรูปได้ดี
  - มีความรู้เรื่องงานด้าน ISO มาพอสมควร

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...