ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธุรการ-การบัญชี,ธุรการสนาม,สต๊อก คีย์ข้อมูล
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

9,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( จอมทอง, บางขุนเทียน,บางบอน)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : เลยพิทยาคม สาขาวิชา : พาณิชยการบัญชี
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 2.23
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กันยายน 2550

ถึง

กรกฏาคม 2551

บริษัท :

บ.ช.รุ่งเลิศ กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

99/26-30 ม.1 ถ.พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กทม 10150

ตำแหน่ง :

ธุรการสนาม,ธุรการฝ่ายควบคุมต้นทุน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - คีย์รายการ BOQ งานเปลี่ยนแปลง (งานเพิ่ม-ลด) ในโปรแกรมพจมานพร้อมทั้งตั้งข้อมูลCOST CENTER และ โครงการประมูลส่วนงานเปลี่ยนแปลงนั้น
  - อัพเดทข้อมูลผู้ใช้โปรแกรมพร้อมทั้งกำหนดสิทธ์การใช้งานโปรแกรมพจมานกับบุคคลากรทุกโครงการและสำนักงานใหญ่
  - เป็นผู้ช่วยในการอบรมการใช้งานโปรแกรมพจมานที่โครงการ (การไปอบรมที่โครงการทุกครั้งต้องมีบุคคลากรฝ่ายควบคุมต้นทุน SUPPORT อยู่ที่สำนักงานใหญ่)
  - ช่วยจัดทำและพิมพ์เอกสารประกอบโปรแกรมพจมานต่างๆ เช่น คู่มือรายการวัสดุ(LCI) , PROCEDURE การปฎิบัติงานโปรแกรมพจมาน,WI การปฏิบัติงานโปรแกรมพจมาน ฯลฯ
  - ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตโปรแกรมและบุคคลากรในฝ่ายต่างๆเพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มและรายงานต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และ ISO
  - แนะนำพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการใช้งานโปรแกรมพจมานทั้งทางโครงการและสำนักงานใหญ่
  - รวบรวมข้อผิดพลาดจากโปรแกรมพจมาน (BUG) ที่ได้เจอหรือได้รับจากข้อร้องเรียนของฝ่ายต่างๆติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อแก้ไขต่อไป
  - จัดทำ/รวบรวม/จัดเก็บ/ เดินเอกสาร ต่างๆของฝ่ายควบคุมต้นทุน เช่น รายงานประชุม วาระการประชุม , ใบคำร้องในโปรแกรมพจมาน,จัดทำและพิมพ์ CHECK LIST ,ใบคำร้องขอใช้รถส่วนกลาง,เอกสารเคลียร์เงินทดลองจ่าย,เอกสารรายงานการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่,ตั้งเบิก ฯลฯ

ระยะเวลา :

มกราคม 2548

ถึง

พฤษภาคม 2550

บริษัท :

บ.สยามเจอเนอร์รอล จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

เขตบางบอน 3 ซอยบ้านนายเหรียญ กทม.

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำเงินเดือน ภงด.1,3,53 ทำเอกสารรายการซื้อ-ขาย ยอดต้นทุนของบริษัทคิดรายได้ของพนักงาน การเปิด VAT 7% ทำเอกสารใบเสนอราคา ทำเอกสารของบุคคล ทำเช็ค ภพ.30 ติดต่อทำเรื่องการส่งออกต่างประเทศ ติดต่อลูกค้า เปิดบิลขาย ใบแจ้งหนี้ สรุปยอดประจำเดือน ทำข้อมูลทุกอย่างของฝ่ายบัญชี ทำรายสรุปยอดเจ้าหนี้ ลุกหนี้ ติด่อกับแบงค์

ระยะเวลา :

กันยายน 2545

ถึง

ธันวาคม 2547

บริษัท :

บ.มิรา จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารวานิช 1 เพชรบุรีตัดใหม่

ตำแหน่ง :

หัวหน้าบัญชีสต๊อก

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลควบคุมการนำเข้าและจ่ายออกของสินค้า ออกแบแผ่นที่ของแต่ละสาขา คิดได้รายพิเศษของลูกน้อง ติดต่อลูกค้า และตัวแทน และพนักงานขายแต่ละสาขา ควบคุนยอดการขายของสินค้าทุกต้อง ดูแลคควบคุมยอดการเบิกสินค้าทั้งหมด
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
32 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดี

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ทุกโปรแกรม, โปรแกรม BC ,โปรแกรมพจมาน

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  JOB DESCRIPTIONของบริษัทสยามเจอเนอร์รอลเอ็นจิเนียริ่ง  ชื่อ นางสาวไพรรินทร์ ราชโยธา

  รหัส 0149

  ตำแหน่ง ฝ่ายบัญชี  งานประจำวัน

  1. บันทึกค่าใช้จ่าย,ภาษีซื้อ,ตั้งหนี้ ลงโปรแกรม BC

  ขั้นตอนการบันทึกใบกำกับภาษีซื้อ (ภาษีซื้อ)  มีวิธีบันทึกทั้งหมด 4 วิธี  กรณีที่ 1 ตั้งหนี้จากการซื้อ (GR)

  - วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ทางสโตร์รับสินค้าจากใบส่งของชั่วคราว กล่าวคือ ทางบัญชีสามารถตั้งหนี้ 1 ใบ จากใบยืมหลายๆ ใบได้ (บางร้านจะเปิดใบยืมมาก่อนแล้วสิ้นเดือนค่อยเปิดใบกำกับภาษีมาทีเดียว)  - วิธีการบันทึก

  1. เลขที่ใบตั้งหนี้ ให้รันอัตโนมัติ

  2. วันที่ออกเอกสาร คือวันที่ปัจจุบัน

  3. เลขที่ใบกำกับภาษี ใส่เลขที่ใบกำกับภาษีเข้าไป

  4. วันที่ใบกำกับภาษี ให้ใส่วันที่ในใบกำกับภาษี

  5. ประเภทภาษี ให้เลือกเป็น “ภาษีแยกนอก”

  6. รหัสเจ้าหนี้ ให้คลิกที่ แล้วเลือกเจ้าหนี้ที่ต้องการ

  7. คลิกที่ แล้วหน้าเลขที่ใบยืมที่ต้องการ  *** กรณีที่ราคาสินค้าผิด จะไม่สามารถแก้ไขในหน้าเอกสารนี้ได้ ต้องกลับไปแก้ไขที่หน้า เอกสาร “บันทึกรับสินค้าจากการซื้อ” ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาบันทึกตั้งหนี้ใหม่ เมื่อเรียบร้อยกดปุ่ม F11 หรือ เพื่อบันทึก  กรณีที่ 2 บันทึกซื้อสินค้า,บริการ (GP)  - วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ทางสโตร์รับสินค้าจากใบกำกับภาษี (วิธีนี้ตั้งหนี้ได้ 1 เลขที่/1ใบกำกับเท่านั้น)  - วิธีการบันทึก  1. คลิกที่ ที่ Tool bar เพื่อเลือกเอกสารที่ต้องการ

  2. ประเภทการซื้อ ให้เลือกตามจริงว่าเป็นการซื้อเชื่อ หรือ สด

  3. ประเภทภาษี ให้เลือกเป็น “ภาษีแยกนอก”

  4. เลขที่ใบขอซื้อ,วันที่ออกเอกสาร,รหัสเจ้าหนี้และรายละเอียดสินค้า ทางสโตร์จะเป็นผู้บันทึกมาให้

  5. เลขที่ใบกำกับภาษี ใส่เลขที่ใบกำกับภาษีเข้าไป จะมีมูลค่าของภาษีมูลค่าเพิ่มปรากฏขึ้นที่ช่อง “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ที่ด้านล่าง

  6. วันที่ใบกำกับภาษี ให้ใส่วันที่ในใบกำกับภาษี

  7. ให้ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าทั้งจำนวนสินค้าและจำนวนเงินถ้ามีตรงมีตรงไหนผิดให้แก้ไขให้ตรงตามใบกำกับ

  8. กรณีที่ซื้อสด หลังจากบันทึกทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้กด F7 เพื่อบันทึกชำระเงิน และถ้ามีการหัก ณ ที่จ่าย ให้กด F5 เพื่อบันทึก หัก ณ ที่จ่ายก่อน แล้วค่อยบันทึกชำระเงิน เสร็จแล้วกดปุ่ม F11 หรือ เพื่อบันทึก  วิธีที่ 3 บันทึกเอกสารตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ (AO)

  - วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ซื้อเชื่อเท่านั้นซึ่งไม่มีการรับสินค้าเข้าสโตร์,เป็นค่าบริการหรือซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่งานหน้าไซด์แล้วไม่ต้องการตั้งรหัสสินค้า เช่น ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน,ค่าซ่อมเครื่องใช้ต่างๆ,ซื้อวัตถุดิบแปลกๆที่ใช้แค่งานนั้นงานเดียว

  - วิธีการบันทึก

  1. เลขที่เอกสาร ให้รันอัตโนมัติ

  2. วันที่ออกเอกสาร คือวันที่ปัจจุบัน

  3. รหัสเจ้าหนี้ ให้คลิกที่ แล้วเลือกเจ้าหนี้ที่ต้องการ

  4. เครดิต(วัน) ให้ระบุเครดิตที่ได้รับลงไป แล้ว วันที่ครบกำหนดจะขึ้นให้อัตโนมัติ

  5. รหัสสมุดรายวันที่GL ให้เลือก 01/สมุดรายวันซื้อ

  6. หมายเหตุ ให้ระบุว่าซื้ออะไรหรือเป็นงานของที่ไหนจะได้รู้ที่มาที่ไปเวลาย้อนกลับมาดูทีหลัง

  7. บันทึกบัญชี

  - เดบิต ด้วยรหัสบัญชี 599900

  - เครดิต ด้วยรหัสบัญชี 202101

  8. กด F3 เพื่อบันทึกภาษีซื้อ โดยกรอกรายละเอียดลงในช่องต่อไปนี้ (สามารถบันทึกใบกำกับภาษีหลายใบได้ ถ้าเป็นเจ้าหนี้คนเดียวกันและภายในเดือนเดียวกัน โดยให้ระบุวันที่ตามใบกำกับภาษีจริงๆ)

  - เลขที่ใบกำกับภาษี - วันที่ใบกำกับภาษี - ยอดก่อนภาษี

  - ยอดภาษี (ถ้ายอดที่ปรากฏตรงแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร)

  - วันที่ยื่นภาษี (โดยปกติจะเป็นวันเดียวกันกับวันที่ในใบกำกับภาษี แต่ถ้าเป็นการยื่นย้อนหลัง ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 ของเดือนที่ยื่น เช่น ใบกำกับภาษีเป็นของวันที่ 28/01/2550 แต่นำไปยื่นที่เดือน 2 ให้เปลี่ยนวันที่ยื่นเป็น วันที่01/02/2550)

  - รูปแบบ ให้เลือกว่าเป็นภาษีประเภทที่ ขอคืนได้ หรือ ขอคืนไม่ได้ เสร็จแล้วกดปุ่ม F11 และ เพื่อบันทึก

  วิธีที่ 4 บันทึกจ่ายเงินอื่นๆ  - วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ซื้อเป็นเงินสดเท่านั้น ซึ่งไม่มีการรับสินค้าเข้าสโตร์,เป็นค่าบริการหรือซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่งานหน้าไซด์แล้วไม่ต้องการตั้งรหัสสินค้า เช่น ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน,ค่าซ่อมเครื่องใช้ต่างๆ,ซื้อวัตถุดิบแปลกๆที่ใช้แค่งานนั้นงานเดียว หรือเป็นการจ่ายค่าน้ำ – ไฟ – โทรศัพท์ –ค่าเช่า – ค่าน้ำมัน –ค่าซ่อมรถ ฯลฯ

  - วิธีการบันทึก

  1. เลขที่เอกสาร ให้รันอัตโนมัติ

  2. วันที่ออกเอกสาร คือวันที่ปัจจุบัน

  3. รหัสสมุดรายวันที่GL ให้เลือก 04/สมุดรายวันจ่าย

  4. รหัสเจ้าหนี้ ให้คลิกที่ แล้วเลือกเจ้าหนี้ที่ต้องการ

  5. คำอธิบาย ให้คัดลอกชื่อเจ้าหนี้มาใส่ และอธิบายเพิ่มว่า เป็นค่าใช้จ่ายอะไร

  6. บันทึกบัญชี ตามหมวดบัญชีจริงๆ โดยคลิกที่ ในช่องรหัสบัญชีเพื่อเลือกรหัสบัญชีที่ต้องการ

  7. กด F3 เพื่อบันทึกภาษีซื้อ โดยกรอกรายละเอียดลงในช่องต่อไปนี้ (สามารถบันทึกใบกำกับภาษีหลายใบได้ ถ้าเป็นเจ้าหนี้คนเดียวกันและภายในเดือนเดียวกัน โดยให้ระบุวันที่ตามใบกำกับภาษีจริงๆ)

  - เลขที่ใบกำกับภาษี - วันที่ใบกำกับภาษี - ยอดก่อนภาษี

  - ยอดภาษี (ถ้ายอดที่ปรากฏตรงแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร)

  - วันที่ยื่นภาษี (โดยปกติจะเป็นวันเดียวกันกับวันที่ในใบกำกับภาษี แต่ถ้าเป็นการยื่นย้อนหลัง ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 ของเดือนที่ยื่น เช่น ใบกำกับภาษีเป็นของวันที่ 28/01/2550 แต่นำไปยื่นที่เดือน 2 ให้เปลี่ยนวันที่ยื่นเป็น วันที่01/02/2550)

  - รูปแบบ ให้เลือกว่าเป็นภาษีประเภทที่ ขอคืนได้ หรือ ขอคืนไม่ได้ เสร็จแล้วกดปุ่ม F11

  8. กดปุ่ม F7 เพื่อชำระเงิน เสร็จแล้วกดปุ่ม F11 และ เพื่อบันทึก

  2. เปิดใบกำกับภาษี,ติดตามทวงหนี้ลูกค้าที่ครบกำหนด

  ขั้นตอนการเปิดใบกำกับภาษี

  - เข้าไปที่ จัดขาย » บันทึกขายสินค้า,บริการ

  - ประเภทการขาย ให้เลือก ขายสินค้าเงินเชื่อ เท่านั้น

  - ประเภทภาษี ให้เลือก ภาษีแยกนอก

  - เลขที่ใบขายสินค้า ให้รันอัตโนมัติ

  - วันที่ออกเอกสาร ให้รันอัตโนมัติ

  - เลขที่ใบกำกับภาษี โดยปกติจะให้รันอัตโนมัติ ยกเว้น กรณีที่เป็น INVOICE ต่างประเทศให้เปลี่ยนเป็นเลขที่ตาม INVOICE

  - วันที่ใบกำกับภาษี ให้รันอัตโนมัติหรือระบุตามต้องการ (ห้ามทำให้เลขที่กระโดด)

  - ในส่วนของตารางรายละเอียด ให้รหัสสินค้าได้แค่ 2 หมวดเท่านั้น คือ หมวด A… และ B… ส่วนชื่อสินค้าให้แก้ตามจริง

  - กรณีที่เปิดใบกำกับภาษีจากใบแจ้งหนี้ ให้คลิกที่ แล้วเลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ

  *** กรณีที่มีการแก้ไขภาษี ให้กด F3 เข้าไปแก้ไข

  3. บันทึกบัญชีใน รายวันซื้อ(AP), รายวันรับ(RV), รายวันจ่าย(01PV,02PV) และรายวันทั่วไป(JV)

  4. เปิดใบสั่งจองสินค้า (เปิดJOB)

  ขั้นตอนการเปิด JOB  1. นำรายละเอียดที่เจ้าของงานกรอกไว้ใน “แบบฟอร์มการดำเนินงานการเปิด JOB” มากรอกข้อมูลลงใน จัดขาย » ใบสั่งจองสินค้า ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  - เลขที่ใบสั่งขาย/สั่งจอง ให้ระบุ เลขที่ JOB

  - รหัสลูกค้า ให้เลือก ลูกค้าที่ต้องการ

  - ในส่วนของการกรอกรายละเอียดสินค้า ให้เลือก สินค้าหรือวัตถุดิบที่ต้องการผลิต โดยระบุให้ครบถ้วนว่าผลิตอะไรและจำนวนเท่าไหร่

  - ถ้ามี Option เพิ่มเติม ให้ระบุรายละเอียดลงไปด้วย โดยการกด F5

  แล้วใส่รายละเอียดลงในช่อง หมายเหตุ

  - รหัสพนักงานขาย ให้ระบุ ผู้ที่รับผิดชอบงาน

  - วันที่ครบกำหนด ถ้าสามารถระบุได้ก็สมควรที่จะใส่

  - เมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้วกดปุ่ม F11 หรือ จะมีกรอบข้อความขึ้นมาให้เลือกว่าจะพิมพ์ฟอร์มออกมาเลยมั๊ย ให้สั่งพิมพ์ออกมาโดยพิมพ์แบบย่อ 2/1 กรณีที่เป็น JOB J ให้พิมพ์ 4 แผ่น (1.แนบกับแบบ 2.ให้ฝ่ายวางแผน 3.ให้แผนกไฟฟ้า 4.ให้สโตร์) กรณีที่เป็น JOB P ให้พิมพ์ 2 แผ่น (1.แนบแบบ 2.ให้ฝ่ายวางแผน)  5. ดูแลความเรียบร้อยของสโตร์  งานประเภทเจาะจงวัน หรือ งานที่ต้องทำให้เสร็จภายในเดือน

  1. จ่ายเช็ค ทุกวันที่ 10 และ 25(ช่วงบ่าย) , สรุปเพื่อขออนุมัติงวดถัดไป (ช่วงเช้า)

  2. จัดทำทะเบียนคุมภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) เพื่อทำ ภงด.3 , ภงด.53 ทุกวันที่ 1 (ยื่นแบบได้ไม่เกินวันที่ 7)

  3. สรุปภาษีซื้อ – ขาย เพื่อทำ ภพ.30 ทุกวันที่ 5 (ยื่นแบบได้ไม่เกินวันที่ 15)

  4. เช็คยอดบัญชี Statement เพื่อทำงบพิสูจน์ยอด ทุกต้นเดือน (ทันทีที่ได้รับหรือไม่ควรเกินวันที่ 10 เพราะจะมีผลทำให้การบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมNew Siam ช้าตามไปด้วย

  5. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมNew Siam เพื่อสรุปยอดประจำเดือน ทุกต้นเดือน/ไม่เกินวันที่ 20 (ปรับปรุงยอดให้เรียบร้อยและปิดยอดลูกหนี้,เจ้าหนี้ด้วย)

  ** กรณีที่ Statement มาช้า ให้คีย์ รายวันซื้อ(AP), รายวันขาย(AR), รายวันรับ(RV), รายวันจ่าย(01PV) และรายวันทั่วไป(JV) ก่อนเพราะไม่มีผลกับ Statement

  ลงชื่อผู้รายงาน

  ไพรรินทร์ ราชโยธา

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...