ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : งาน Part Time/นักศึกษาฝึกงาน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : งาน Part Time/นักศึกษาฝึกงาน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : นักช็อปปริศนา
2. สาขาอาชีพหลัก : งาน Part Time/นักศึกษาฝึกงาน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

เงินเดือนที่ต้องการ :

4,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กระบี่

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : อิสลาม
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 2.17
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนเทคโนโลยีกระบี่ สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 2.70
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2547

ถึง

กรกฏาคม 2553

บริษัท :

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

ที่อยู่ติดต่อ :

1/17-18 ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่

ตำแหน่ง :

เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

    รายละเอียดการทำงาน :

    พิมพ์เอกสารทางราชการ รับส่งหนังสือ
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
50 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
45 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

    ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

    โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
    [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...