ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ QC ,QA , R&D ,นักโภชนาการ,การตลาด, ประชาสัมพันธ์,ธุรการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 44 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วุฒิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 3.10
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนปัว สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2543 เกรดเฉลี่ย : 2.75
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

กันยายน 2553

บริษัท :

โรงพยาบาลเปาโล

ที่อยู่ติดต่อ :

670/1

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ติดต่อ เสนอราคาตรวจสุขภาพประจำปี กับ ฝ่ายบุคคลแต่ละบริษัท

  ดูแลลูกค้า ให้ตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาล หาลูกค้าให้ได้

  ตามเป้าแต่ละเดือน

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2549

ถึง

เมษายน 2551

บริษัท :

โรงพยาบาลเดชา

ที่อยู่ติดต่อ :

396 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่การตลาด

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารของฝ่าย ดูแลข้อมูลผู้ประกันตนประกันสังคม รับผิดชอบงานเอกสารของผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามบริษัทต่างๆ คิดแผนการตลาด ออกโปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆ ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอราคาตรวจสุขภาพ check-up ประจำปี ตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ ทำราคาเสนอลูกค้า ออกพบลูกค้าตามบริษัทเพื่อหายอดผู้ประกันตน จัดทำโปร์ชัว โปสเตอร์ แผ่นผับ สื่อต่างๆภายในโรงพยาบาล

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2547

ถึง

เมษายน 2547

บริษัท :

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา

ที่อยู่ติดต่อ :

พระราชวังดุสิต ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10310

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ฝึกงานในโครงการโรงนมพาสเจอไรด์ โรงเนย นมอัดเม็ด น้ำพาสเจอไรด์ ผลไม้อบแห้ง ในฝ่าย QC ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดา
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
45 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
45 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  computer คล่อง MS Office ,Internet, SPSS,

  มีความรู้ในเรื่อง HACCP,GMP,ISO งานเอกสาร

  รับ-ส่ง E-mail มีประสบการณ์งานทางด้านโรงพยาบาล

  การออกแบบทำโปสเตอร์ โบร์ชัว แผ่นผับ ใช้โปรแกรม

  Photoshop , Illustator มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , มีความขยัน

  อดทนต่อแรงกดดัน

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ผ่านการฝึกงานที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา มีความรู้ในเรื่องการทำนมพาสเจอร์ไรด์ UHT นมเปรี้ยว โยเกริส เนยแข็ง ไอศกรีม นมอัดเม็ด นมผง ผลไม้แปรรูป และตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...