ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้รับิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน

เงินเดือนที่ต้องการ :

31,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( บางเขน, สายไหม)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 56 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.03
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2543 เกรดเฉลี่ย : 2.54
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2553

ถึง

มกราคม 2554

บริษัท :

บุญถาวรเซรามิค จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ตำแหน่ง :

จป.วิชาชีพและหัวหน้าแผนกบุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2551

ถึง

กันยายน 2553

บริษัท :

พรีเชียส บ๊อคซ์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

15/46 ซอยลำลูกกา 23 ถนนลำลุกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

ตำแหน่ง :

จป.วิชาชีพ - HR

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งานด้าน จป.วิชาชีพ
  - อบรมพนักงานและตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงาน
  - ประสานงานด้านความปลอดภัยกับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ
  - จัดทำแผนงานทางด้านวิธีป้องกันและแก้ไขในด้านความ
  ปลอดภัยในการทำงาน
  - จัดทำแผนงานและกิจกรรมเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
  - รับผิดชอบการจัดทำรายงานการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว) เพื่อยื่นให้กระทรวงแรงงานใน แต่ละไตรมาส
  - จัดทำ 5 ส.
  - จัดทำแผนอพยพและซ้อมดับเพลิงประจำปี
  - จัดทำแบบตรวจเช็คความปลอดภัย
  - สืบสวนและรายงานอุบัติเหตุภายในบริษัท
  - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
  - จัดทำกฏระเบียบด้านความปลอดภัย
  - ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำแต่ละเดือน
  - จัดทำข้อบังคับและคู่มือว่าความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ
  -จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
  -จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เมื่อครบวาระ 2 ปี

  งานด้านฝ่ายบุคคล
  -จัดทำการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี
  -เช็คขาด ลา มา สาย ของพนักงาน
  -คิดค่าแรง - ชั่วโมงการทำงานของพนักงานส่งแผนกบัญชี
  -ติดต่อประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เช่น ขึ้นทะเบียนประกันตน(สปส 1-03และ1-03/1) แจ้งชื่อพนักงานออก(สปส6-09) แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลของผู้ประกันตน (สปส 9-02) แจ้งเรื่องกองทุนทดแทนด้านทันตกรรมและเงินสงเคราะบุตร
  -ยื่นแบบ ภงด.90 ผ่านระบบออนไลน์
  -ดูแลเรื่องกฏระเบียบต่างๆภายในบริษัท
  -จัดทำเบี้ยขยันประจำเดือนและเบี้ยประเมินของพนักงานประจำไตรมาส ของพนักงานรายวัน
  -สัมภาษณ์เบื้องต้นของผู้มาสมัครงาน
  -จัดทำประวัติพนักงาน
  -จัดทำสถิติการมาทำงานของพนักงาน
  -จัดทำการฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัทส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำแต่ละปี
  -จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในบริษัท
  -จัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเมื่อครบวาระ

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2549

ถึง

กุมภาพันธ์ 2550

บริษัท :

พร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

-

ตำแหน่ง :

วิศวกรไฟฟ้า-จป.วิชาชีพ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - อบรมพนักงานและตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงาน
  - ประสานงานด้านความปลอดภัยกับหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ
  - จัดทำแผนงานทางด้านวิธีป้องกันและแก้ไขในด้านความ
  ปลอดภัยในการทำงาน
  - จัดทำแผนงานและกิจกรรมเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
  - รับผิดชอบการจัดทำรายงานการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป. 3) เพื่อยื่นให้กระทรวงแรงงานใน แต่ละไตรมาส
  - จัดทำ 5 ส.

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2547

ถึง

กันยายน 2548

บริษัท :

ซีแอนด์เอโปรดักส์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

222 ม.3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ตำแหน่ง :

วิศวกรไฟฟ้าและจป.วิชาชีพ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - รับผิดชอบแก้ไขและมอบหมายงานให้แก่ช่างไฟฟ้าภายใน โรงงานและวางแผนการดูแลรักษาเชิงป้องกัน(PM)เครื่องจักรภายในโรงงาน เช่น มอเตอร์ ระบบทำความเย็น ระบบแสงสว่าง เป็นต้น
  - เขียนแบบ Single Phase ไฟฟ้าในโรงงาน
  - ดูแลและรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในโรงงาน
  - ออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 7 ชั้น ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัท
  - จป. วิชาชีพประจำโรงงานซึ่งรับผิดชอบด้านการอบรมพนักงานด้านควานปลอดภัย
  - หาวิธีป้องกัน และแก้ไขเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน เช่น จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ติดป้ายเตือนต่างๆ ได้แก่ ป้ายระวังความร้อน ป้ายทางหนีไฟ ป้ายระวังลื่น เป็นต้น
  -จัดทำแผนงานและกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน เช่น การจัดสัปดาห์ความปลอดภัยซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ การประกวดคำขวัญ การจัดบอร์ดความปลอดภัย
  -ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน
  -สืบสวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อนำมาเป็นสถิติการเกิดอุบัติเหตุและนำมาจัดทำเป็นรายงานการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
  - จัดทำสถิติการเกิดอุบัติเหตุของลูกจ้าง
  - จัดทำแผนป้องกันและระวังอัคคีภัย เช่น การตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงและดูวันหมดอายุของสารเคมีอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
  - จัดทำนโนบายด้านความปลอดภัยเสนอผู้บริหาร
  - จัดทำรายงาน จป.3 ในแต่ละไตรมาส และจัดทำรายงานภาคปฏิบัติด้านความปลอดภัยภายในโรงงานส่งกระทรวงแรงงาน
  -ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านความปลอดภัย 1 ครั้ง/เดือน
  และจัดตั้งคณะกรรมการทางด้านความปลอดภัยให้แก่บริษัท
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2553

ถึง

พฤษภาคม 2553

สถาบันอบรม :

ปิ่นทอง กรุ๊บ

หลักสูตร :

จป.วิชาชีพ ( เพิ่ม 42 ชม )

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2552

ถึง

สิงหาคม 2552

สถาบันอบรม :

RSS

หลักสูตร :

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2548

ถึง

กรกฎาคม 2548

สถาบันอบรม :

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร :

โครงการจัดการพลังงานฉบับสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(TEM)

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2548

ถึง

พฤษภาคม 2548

สถาบันอบรม :

ปิโตเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร :

จป.วิชาชีพ ( 192 ชม )

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2547

ถึง

พฤศจิกายน 2547

สถาบันอบรม :

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

หลักสูตร :

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน(PREสามัญ)

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  1. Internet

  2.Microsoft office

  3.Computer Suport for Hardward and software

  4.Power World Programming

  5.Solfware Infrared  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1. วางแผนซ้อมดับเพลิงภายในโรงงาน

  2.โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงาน

  3.ควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร

  4.โครงงานการควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม Power World

  5.โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ประกอบการ เพื่อลดการกัดกันทางการค้าจาก สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ราชบุรี

  6.โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

  จาก สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ราชบุรี

  7.อบรม หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...