ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : มัคคุเทศน์/ไกด์/ล่าม/จองห้อง-ตั๋ว
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : มัคคุเทศน์/ไกด์/ล่าม/จองห้อง-ตั๋ว
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ล่ามภาษาจีน (ไต้หวัน),ผู้ช่วย,คอมพิวเตอร์
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 34 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : Griffith University สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิ : ป.ตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย :
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยซาลู่ สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
วุฒิ : ปวช.
ปีการศึกษาที่จบ : 2537 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2546

ถึง

มีนาคม 2552

บริษัท :

โรงงานศรีวงศ์การทอ

ที่อยู่ติดต่อ :

69 หมู่ 10 ซ.สง่างาม ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการทั่วไป

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลงานทั่วไป

ระยะเวลา :

มกราคม 2545

ถึง

พฤศจิกายน 2546

บริษัท :

Action on Smoking and Health Foundation (ASH THAILAND)

ที่อยู่ติดต่อ :

ashthailand@inet.co.th

ตำแหน่ง :

Web Page Updater (Part-time)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - In charge of update web page and design.
  - Consult and miscellaneous help on hardware and software to other staff in the company.

ระยะเวลา :

มกราคม 2537

ถึง

กรกฏาคม 2538

บริษัท :

Cheng-Hen Trade Co., Ltd. Taichung, Taiwan

ที่อยู่ติดต่อ :

Room B. 5F, No.98, Chong-Min S, Rd. West Dist, Taichung, City, Taiwan, R.O.C.

ตำแหน่ง :

Translator

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - Responsible for maintaining efficient and clean operations between immigrant Thai workers and Management.
  - In charge of overseeing the rights of workers relative to their health, employment, and other basic needs necessary.
  - Served as a mediator between employee(s) and employer for 50 different industries.
  - Training and motivating staff.
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

จีนกลาง (ไต้หวัน)

ฟัง

ดีมาก

ดี

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...