ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บุคคล/ฝึกอบรม
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : บริหารบุคคล,เจ้าหน้าที่บุคคล สรรหา

เงินเดือนที่ต้องการ :

17,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร สาขาวิชา : การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วุฒิ : ปริญญาตรี การบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.99
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สาขาวิชา : ธุรกิจการโรงแรม
วุฒิ : ปวช.
ปีการศึกษาที่จบ : 2543 เกรดเฉลี่ย : 2.50
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2552

ถึง

ธันวาคม 2553

บริษัท :

บ.ภาคใต้เชื้อเพลิงจำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 20 ถ พระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่สรรหา

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สรรหาคัดเลือก สัมภาษณ์ พนักงาน ออฟฟิศทุกระดับ ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันประจำสาขาทั่วประเทศ แคชเชียร์หน้าลาน แคชเชียร์มินิมาร์ท หัวหน้ามินิมาร์ท ประจำสาขาทั่วประเทศ สรรหาพนักงานขับรถสิบล้อและรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำมันทดสอบพนักงานเบื้องต้น วางแผนอัตรากำลังคน ทำรายงานสรรหาประจำเดือน หาแหล่งสรรหาภายนอก ติดต่อสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศเพือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน ออกบู๊ธรับสมัครงาน ออกสรหาพนักงานที่สำนักงานจัดหางาน ภาคเหนือ ภาคอีสาน ทุกจังหวัดประสานลงสปอร์ตโฆษณาตำแหน่งงานทุกพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศ ทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกันการทำงาน กมลประกันภัย (กรณีพนักงานค้ำประกันตนเอง)ประเมินผลทดลองงาน Exit interview ดูแลสวัสดิการพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ salary servey ประสานงานทั้งภายในและภายนอกและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา :

มีนาคม 2550

ถึง

กุมภาพันธ์ 2551

บริษัท :

ลีฟวิ่งสไตล์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

1977 - 87 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าทีบุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สรรหา PC,พนักงานออฟิศทุกระดับ PC ช่าง และพนักงานoffice ทุกระดับ, คัดเลือก, สัมภาษณ์,ติดต่อผู้สมัครงานเข้ารับการสัมภาษณ์,เช็คสถิติพนักงาน,ควบคุมอัตรากำลังคน ,ขาด ลา มาสาย,จัดทำสัญญาจ้าง หนังสือส่งตัวพนักงาน ควบคุมอัตรากำลังคน ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลการทดลองงาน/ปี ติดต่อกรมจัดหางานทั้ง กทม. และ ต่างจังหวัด จัดฝึกอบรมพนักงาน ประเมิน ผลการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก ปฐมนิเทศน์พนักงาน แต่งตั้ง บรรจุพนักงาน สวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ ออกบูธ Jobfair
  ทำประกันสังคม ยื่นภาษี ภงด 91 คีย์ข้อมูลดิบ Payroll คิด OT พนักงาน คิดค่าน้ำมันประจำเดือนเสนอผู้บริหาร ทำทะเบียนประวัติพนักงาน วางแผนอัตรากำลังคนร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ออกใบ P/Oและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย***สาเหตุที่ออกบริษัทปิดกิจการ** (บ.เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหา หน้าที่ความรับผิดชอบ คัดเลือก สัมภาษณ์ ออกแบบทดสอบพนักงานสรรหาพนักงานทุกระดับทั้งโรงงานและสำนักงานใหญ่ สรรหาพนักงานขายและพนักงานขับรถทั้งในกทม.และต่างจังหวัดพนักงานขายเบเกอรี่หน้าร้านแต่ละสาขา รวมถึงสรรหาพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่นทุกระดับ สวัสดิการชุดฟอร์มพนักงาน ประกันสังคม ทำทะเบียนประวัติพนักงาน ระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ควบคุมอัตรากำลังคน วางแผนด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกับผู้บริหาร ประเมินผลทดลองงาน จัดทำสัญญาว่าจ้าง คีย์ข้อมูลดิบ Payroll ในโปรแกรม BOSs ออกใบ P/O ออกบู๊ธ Jobfair ทำบัตรพนักงาน start turn over และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2549

ถึง

กุมภาพันธ์ 2550

บริษัท :

มีเดียร์ เน็ตเวิร์ครีเทล จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

15 ซ.รามคำแหง22 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าทีบุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สรรหา PC,พนักงานออฟิศทุกระดับ, คัดเลือก, สัมภาษณ์,ติดต่อผู้สมัครงานเข้ารับการสัมภาษณ์,เช็คสถิติพนักงาน,ควบคุมอัตรากำลังคน ,ขาด ลา มาสาย,จัดทำสัญญาจ้าง,ติดต่อกรมจัดหางานออกบูธ Job Fair ,แจ้งพนักงานลาออก,จัดพิมพ์จดหมายส่งอบรม/ลงพื้นที่ PC,ใบรับรองเงินเดือน,ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการพนักงาน(ปัจจุบันทำงาน บมจ.เพรซเดนท์ เบเกอรี่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหา สำนักงานใหญ่ โรงงาน ทั้งในกทม และต่างจังหวัด (สาเหตุที่ออกให้ไปประจำที่ จ ชลบุรี )

ระยะเวลา :

มกราคม 2549

ถึง

กรกฏาคม 2549

บริษัท :

เดอะ มอลล์กรุ๊ป

ที่อยู่ติดต่อ :

ศูนย์กรค้าสยามพารากอน ชั้น 4A ถ. พระราม1 เขต ปทุมวัน 10400

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าทีบุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สรรหา,คัดเลือก,สัมภาษณ์พนักงานทุกระดับ,ทดสอบพนักงานเบื้องต้น,จัดทำสัญญาจ้าง,เช่าบัตรพนักงาน,ตรวจสอบประวัติพนักงาน,รับสมัครงาน,ประ สานงานภายในองค์กร,สรุปอัตรากำลังคน ออกบู๊ธ Jobfair ติดต่อกรมจัดหางาน ควบคุมอัตรากำลังคน
  วางแผนการสรรหาบุคลากรประจำเดือน (สาเหตุที่อออกหมดสัญญาจ้าง)
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2547

ถึง

กุมภาพันธ์ 2547

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต พณิชยการพระนคร

หลักสูตร :

การบริหารการจัดการสมัยใหม่

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
45 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  คณะกรรมการ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...