ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : โฟร์แมน หัวหน้าช่าง ช่างไฟฟ้า,งานระบบไฟฟ้า สื่อสาร เตือนภัย,ระบบ Lan เสียง cctv ปรับอากาศ

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.52
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง
วุฒิ : ปวช.
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 2.94
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2552

ถึง

พฤษภาคม 2552

บริษัท :

sea pacific

ที่อยู่ติดต่อ :

101 รามคำแหง 50 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240

ตำแหน่ง :

โฟร์แมน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -ควบคุมงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร เตือนภัย cctv เสียง
  -ควบคุมงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์
  -ควบคุมงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ท่อดัก
  -ควบคุมงานระบบสุขาภิบาล ประปา เดรนน้ำทิ้ง
  -ติดต่อประสานงาน

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2547

ถึง

พฤศจิกายน 2550

บริษัท :

ทีซี โปรซิทเทม 1994 จก.

ที่อยู่ติดต่อ :

67/2 ม.8 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.10230

ตำแหน่ง :

ช่างเทคนิค

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารร้าน เคเอฟซี พิซซ่าฮัท แมคโดนัล ทุกสาขา
  -งานติดตั้งกล้อง cctv
  -งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร บ.ซีพี
  -โฟร์แมนควบคุมงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร เตือนภัย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

0

ถึง

0

สถาบันอบรม :

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลักสูตร :

ความปลอดภัยในการทำงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

ดี

เขียน

ดี

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...