ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างโลหะ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างโลหะ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ช่างเชื่อมโลหะ ,ช่างประกอบชิ้นงาน โลหะ,-
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

11,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง ประเวศ อ่อนนุช, สวนหลวง ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 179 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 73 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพร สาขาวิชา : สังคม
วุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 2.67
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กันยายน 2548

ถึง

กันยายน 2549

บริษัท :

บุญญานุชอินเจอร์เนียริ่ง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

18 ม.6 ต.ห้วยยาง อ. แถลง จ. ระยอง 21110

ตำแหน่ง :

ช่างเชื่อม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เชื่อมโลหะและประกอบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

มกราคม 2548

ถึง

มิถุนายน 2548

บริษัท :

คาร์ฟสิโณทัย จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

169 ม.2 ต. หนองบัว อ. บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

ตำแหน่ง :

ช่างเชื่อม ประกอบชิ้นงานโลหะ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เชื่อมโลหะและประกอบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2547

ถึง

ธันวาคม 2547

บริษัท :

QTEC จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

10/9 ซ. คีรี ต. ห้วยโป่ง อ. เมือง จ. ระยอง 21150

ตำแหน่ง :

ช่างเชื่อม ประกอบชิ้นงานโลหะ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เชื่อมโลหะและประกอบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กันยายน 2551

ถึง

ตุลาคม 2551

สถาบันอบรม :

ศูนย์ฝึกอาชีพสารพัดช่างจังหวัดชุมพร

หลักสูตร :

ช่าง

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
21 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  -

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  -
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...