ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างโลหะ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างโลหะ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ช่างเชื่อมประสานใต้น้ำ
2. สาขาอาชีพหลัก : ช่างโลหะ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ตรวจสอบแนวเชื่อม

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

ระยอง

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สาขาวิชา : ช่างเชื่อมประสาน
วุฒิ : ปวช.
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 2.5
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2545

ถึง

มิถุนายน 2553

บริษัท :

กรมพลาธิการทหารบก

ที่อยู่ติดต่อ :

กรมพลาธิกาทหารบก ต.ท่าทราย อ.เมือง จนนทบุรี

ตำแหน่ง :

ช่างสาธารณูปโภค

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำงานด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา งานก่อสร้าง และงานช่างฝีมือทั่วไป

  ให้กับกรมพลาธิการทหารบกและหน่วยขึ้นตรงของกรม

ระยะเวลา :

เมษายน 2542

ถึง

พฤษภาคม 2545

บริษัท :

กรมการทาหรช่าง

ที่อยู่ติดต่อ :

กรมการททหารช่าง ค่ายภาณุรังสีส่วนที่ 1 อ. เมือง จ.ราชบุรี

ตำแหน่ง :

ช่างเชื่อมประสาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำงานช่างเชื่อมประสานซ่อมแซมเครื่องมือหนัก และยุทธโธปกรณ์สายช่างและงานก่อสร้าง
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2552

ถึง

เมษายน 2552

สถาบันอบรม :

นายทหารควบคุมงานก่อสร้าง

หลักสูตร :

กรมยุทธโยธาทหารบก

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2550

ถึง

เมษายน 2550

สถาบันอบรม :

กรมยุทธโยธาทหารบก

หลักสูตร :

นายทหารสาธารณูปโภค และไฟฟ้าประปา

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี ใช้โปรแกรม microsoft office ได้ดี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...