ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างโลหะ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างโลหะ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ช่างเชื่อม 6G, 6GR, TIG,DOWN HILL (RT UT MT)
2. สาขาอาชีพหลัก : ช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : QC ช่างเทคนิค CNC
3. สาขาอาชีพหลัก : ช่างเครื่อง/ช่างยนต์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ช่างซ่อมบำรุง MANTANANTE

เงินเดือนที่ต้องการ :

18,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยสารพัดช่าง สาขาวิชา : ช่างยนต์
วุฒิ : เทคนิคยานยนต์
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.46
ประสบการณ์การทำงาน :
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  สามารถ เชื่อม ไฟฟ้า6G 6GR TIG MIG FUGCOLL CO2 (RT UT MT)

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เป็นช่างเชื่อม SMAW 6G GTAW 6G บ. ไทย นิปป้อน สติล 3 ปี (มี CARD TES )

  เป็นช่างเชื่อม SMAW 6G 6GR บ. C U E L 1 ปี

  ( มี CARD TES )

  --เป็นงานเชื่อมเเท่นขุดเจาะน้ำมัน--
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...