ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างอื่นๆ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างอื่นๆ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ช่างซ่อมโทรศัพมือถือ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

อุดรธานี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 173 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 73 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชา : วิศวะกรรมไฟฟ้า
วุฒิ : -
ปีการศึกษาที่จบ : 2543 เกรดเฉลี่ย : -
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ร.ร. น้ำพองศึกษา สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษาปีที่6
ปีการศึกษาที่จบ : 2541 เกรดเฉลี่ย : 2.00
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

มีนาคม 2552

บริษัท :

MAX PHONE

ที่อยู่ติดต่อ :

ถ. รัชดา-สุทธิสาร

ตำแหน่ง :

เจ้าของกิจการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลกิจการทั้งหมด

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2549

ถึง

มิถุนายน 2551

บริษัท :

CITY PHONETECH

ที่อยู่ติดต่อ :

ห้างสรรพสินค้าเจริญศรีคอมเพลกซ์ อุดรธานี

ตำแหน่ง :

ช่างซ่อมโทรศัพมือถือ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ประเมินราคาและดูแลงานซ่อมทั้งหมด

ระยะเวลา :

มกราคม 2545

ถึง

มกราคม 2547

บริษัท :

ร้าน ดิจิตอล

ที่อยู่ติดต่อ :

อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ตำแหน่ง :

พนักงานขายและช่างซ่อมโทรศัพมือถือ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลงานขาย และซ่อมโทรศัพมือถือเบื้องต้น
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2550

ถึง

มิถุนายน 2550

สถาบันอบรม :

สถาบันอบรมแรงงาน

หลักสูตร :

ความรู้เบื้องต้นอิเล็กทรอนิค

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
50 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
50 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  มีความรู้ ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์

  สามารถ สามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

  มีประสพการทางด้านมือถือประมาณ8ปี

  มีความรู้ทางด้านมือถือโดยตรง สามารถสอนซ่อมมือถือได้อย่างเชี่ยวชาญ

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...