ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : นักเขียน/บรรณาธิการ/แปลภาษา/พิสูจน์อักษร
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : นักเขียน/บรรณาธิการ/แปลภาษา/พิสูจน์อักษร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : แปลภาษา,ประสานงาน,แปลภาษษ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 23 ปี
ส่วนสูง : 156 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชา : อักษรศาสตร์ เอเชียศึกษา (ญี่ปุ่น)
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.47
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
สถาบัน : โรงเรียนเลยพิทยาคม สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 3.6
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2551

บริษัท :

19travel

ที่อยู่ติดต่อ :

รังสิต ปทุมธานี

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำเอกสาร ออกทัวร์
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ญี่ปุ่น

ฟัง

ดี

พอใช้

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  แต่งหน้า / ใช้โปรแกรมไมโคซอฟว์ต่างๆ /ทำบัญชีอย่างง่าย /ขายของหน้าร้านได้ /ทำอาหาร /แปลเอกสาร ฯลฯ

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...