ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : นักเขียน/บรรณาธิการ/แปลภาษา/พิสูจน์อักษร
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : นักเขียน/บรรณาธิการ/แปลภาษา/พิสูจน์อักษร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : แปลภาษาจีนเป็นไทย (ประจำ/อิสระ)
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : แปลภาษาจีนเป็นไทย (ประจำ/อิสระ)
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : กองบรรณาธิการจีน-ไทย (ประจำ/อิสระ)
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

28,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 159 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชา : ภาษาจีน
วุฒิ : ศิลปศาสตร์บัณทิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 3.9
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยพณิชยการบางนา สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 3.8
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2554

ถึง

มิถุนายน 2555

บริษัท :

บริษัท อ่อนนุช20 จำกัด (สนพ.อ่อนนุช20)

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่1 อ่อนนุช20 (สุขุมวิท77) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250

ตำแหน่ง :

หัวหน้าฝ่ายแปลภาษาจีนและประสานงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -ควบคุม ดูแล และทำการค้นหาหนังสือจากไต้หวันและจีนที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ นำเสนอบรรณาธิการ เพื่อทำการแปล พิมพ์ เผยแพร่เป็นภาษาไทย
  -ควบคุม ดูแลการติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์หนังสือกับทางไต้หวันและจีน
  -บรรณาธิการตรวจแก้ไข งานแปล
  -ควบคุมดูแลงานแปลของบริษัท
  -สนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านการประสานงาน ค้นหาข้อมูลงานแปลเกมออนไลน์ เพื่อการประสานงานภายในบริษัทและทางทีมผู้ พัฒนาของไต้หวัน

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2551

ถึง

ตุลาคม 2554

บริษัท :

บริษัท อ่อนนุช20 จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่1 อ่อนนุช20 (สุขุมวิท77) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250

ตำแหน่ง :

หัวหน้าฝ่ายแปลภาษาจีนและประสานงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -ควบคุมดูแลงานแปลเกมออนไลน์ของบริษัท
  -สนับสนุนและให้ความร่วมมือในด้านการประสานงาน ค้นหาข้อมูลงานแปล เพื่อการประสานงานภายในบริษัทและทางทีมผู้พัฒนาเกมของไต้หวัน

  อื่นๆ
  -ค้นหาข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์จากจีนและไต้หวัน

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2550

ถึง

ตุลาคม 2551

บริษัท :

นักแปลอิสระ

ที่อยู่ติดต่อ :

นักแปลอิสระ

ตำแหน่ง :

นักแปลภาษาจีนอิสระ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  แปลเอกสาร คู่มือในโรงงาน ทรานสคริปต์ ฯลฯ จากผู้จ้างงาน จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2549

ถึง

มิถุนายน 2550

บริษัท :

บริษัท อ่อนนุช20 จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่1 อ่อนนุช20 (สุขุมวิท77) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 10250

ตำแหน่ง :

พนักงานแปลภาษาจีน/ล่าม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  แปลเกมออนไลน์ภาษาจีนเป็นภาษาไทย
  - แปลคู่มือเกมภาษาจีนเป็นภาษาไทย
  - แปลเว็ปไซต์เกมภาษาจีนเป็นภาษาไทย
  - ค้นหาข้อมูลเกมภาษาจีนและแปลเป็นไทย
  - ประสานงานกับทางไต้หวัน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กันยายน 2549

ถึง

กรกฎาคม 2549

สถาบันอบรม :

South China Normal University

หลักสูตร :

Language Course (LongTerm)

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
50 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
55 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

จีน

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

ดีมาก

พูด

ดีมาก

พอใช้

ดี

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

ดี

เขียน

ดี

พอใช้

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ด้านภาษาจีน

  - เขียน/พิมพ์ ภาษาจีนทั้ง ตัวเต็ม/ตัวย่อ (แผ่นดินใหญ่/ไต้หวัน)  ด้านการแปล

  - เทคนิคด้านการแปลภาษาจีน โดยใช้เครื่องมือทางอินเตอร์เน็ต

  Dictionary Online/ google translate/ เพื่อค้นความหมายของคำให้ถูกต้อง

  มากที่สุด โดยเฉพาะ ชื่อ หรือ คำที่มีอยู่จริง

  - ค่อนข้างมีความแม่นยำด้านการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา/

  การเขียนและการสะกดคำภาษาไทยถูกต้อง  ด้านคอมพิวเตอร์

  - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MsOffice:Word/Excel/Powerpoint

  - สามารถใช้อินเตอร์เน็ตขั้นพื้นฐาน รับ-ส่ง E-Mail ได้

  - ความสามารถด้านการใช้ Search Engine เพื่อการค้นหาข้อมูลที่ถูก ต้องมากที่สุด  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  - ผลงานแปลหนังสือนิยายไต้หวันแนวแฟนตาซี เรื่อง พันธสังหารล่าสัญญา (Kill No More) เล่ม 2 และ 3 สำนักพิมพ์เอ็นเธอร์ในเครือสำนักพิมพ์แจ่มใส
  - นักแปลอิสระ แปลหนังสือนิยายจีน - ไทย สนพ.แฮปปีบานาน่า
  - ผลสอบวัดระดับภาษาจีน ( HSK ) ระดับ 8 (2006)

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...