ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : นักเขียน/บรรณาธิการ/แปลภาษา/พิสูจน์อักษร
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : นักเขียน/บรรณาธิการ/แปลภาษา/พิสูจน์อักษร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : แปลภาษาไทย/อังกฤษ
2. สาขาอาชีพหลัก : ธุรการบุคคล
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : ธุรการคอมพิวเตอร์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานธุรการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

16,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง จตุจักร)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 34 ปี
ส่วนสูง : 153 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์
วุฒิ : ศิลป์ศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 2.32
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ สาขาวิชา : ภาษาธุรกิจ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั่นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2541 เกรดเฉลี่ย : 2.30
ประสบการณ์การทำงาน :
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
45 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
55 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

พูด

ดีมาก

ดีมาก

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

    ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

    โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
    [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...