ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : คลังสินค้า/Logistic
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : คลังสินค้า/Logistic
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่งานคลังสินค้า ,หน้าที่สโตร์,จ้าหน้าที่ Logistic
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

18,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ระยอง

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 178 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.35
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 2.97
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

กันยายน 2552

บริษัท :

ไทยคากินูมา ( ระยอง ) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

109/8 หมู่ 4 ต. ปลวกแดง อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่สโตร์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. บริหารจัดการระบบคลังวัตถุดิบให้เป็นไปตามระบบ FI-FO และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
  2. จัดทำรายงานสรุปการ Check Stock ประจำเดือน
  3. ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
  4. ติดตามวัตถุดิบเข้าจัดเตรียมเพื่อสนับสนุนสายการผลิต
  5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานประจำวันของ
  ผู้ใต้บังคับบัญชา

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2550

ถึง

พฤศจิกายน 2550

บริษัท :

พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

64/29 หมู่ 4 ต. ปลวกแดง อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. บริหารจัดการระบบคลังสินค้าให้เป็นไปตามระบบ FI-FO และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
  2. จัดทำรายงานสรุปการ Check Stock ประจำเดือน
  3. สั่งการและควบคุมดูแลงาน Packing จัดส่ง ทั้งหมดของบริษัท
  4. ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
  5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานประจำวันของ
  ผู้ใต้บังคับบัญชา
  6. Internal Audit / ISO 14001 : 2004

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2547

ถึง

มีนาคม 2550

บริษัท :

บริษัท ไทยโคเค็น โคเงียว จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่ 4 ซอยปานทิพย์ 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกส่วนคลังสินค้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. บริหารจัดการระบบคลังสินค้าให้เป็นไปตามระบบ FI-FO และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
  2. จัดทำรายงานสรุปการ Check Stock ประจำเดือน
  3. จัดทำรายงานใบเคลมสินค้าประจำเดือนเพื่อส่งให้แผนกบัญชีทำการลดหนี้แก่ Supplier
  4. จัดทำ Packing Standard
  5. ประชุมแผนการส่งมอบประจำวันเพื่อจัดทำแผนการจัดส่งให้ลูกค้าประจำวัน
  6. สั่งการและควบคุมดูแลงาน Packing จัดส่ง ทั้งหมดของบริษัท
  7.จัดทำ BILL OF MATERIAL ( BOM )
  8. ควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
  9. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานประจำวันของ
  ผู้ใต้บังคับบัญชา
  10. ดูแลการบันทึกข้อมูลของระบบ Inventory ของบริษัท
  11. Internal Audit / External Audtt
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2549

ถึง

มิถุนายน 2549

สถาบันอบรม :

QUALITY TRAINING

หลักสูตร :

ISO / TS 16949 : 2002 ( Internal Audit )

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2548

ถึง

พฤษภาคม 2548

สถาบันอบรม :

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น )

หลักสูตร :

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

ระยะเวลา :

เมษายน 2548

ถึง

เมษายน 2548

สถาบันอบรม :

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น )

หลักสูตร :

เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
28 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  1. ขับโฟล์คลิฟท์

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1. ขยายระบบ KANBAN ไปยัง Supplier หลาย ๆ ที่

  2. ฝึกงาน ณ. บริษัท สยามโตโยต้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ปี พ.ศ. 2547

  3. เป็นผู้ประสานงานการออกค่ายอาสาพัฒนา ของชมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ. จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2546
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...