ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : คลังสินค้า/Logistic
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : คลังสินค้า/Logistic
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยฝ่ายบริหารในสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง
2. สาขาอาชีพหลัก : ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

60,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 39 ปี
ส่วนสูง : 172 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 86 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชา : บริหารอุตสาหกรรม
วุฒิ : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่จบ : 2539 เกรดเฉลี่ย : 2.40
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2535 เกรดเฉลี่ย : 2.35
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

เมษายน 2554

ถึง

พฤศจิกายน 2554

บริษัท :

บจ.ทีเออาร์เอฟ

ที่อยู่ติดต่อ :

พระรามเก้า

ตำแหน่ง :

Site&Transport Manager

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลผิดชอบส่วนขนส่งทั้งหมดของทางบริษัท
  บริหารจัดการงานของบริษัทในด้านการจัดส่ง,การซ่อมบำรุงรักษารถ,ประสานกับทางฝ่ายขายในเรื่องของรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต้นทุนการจัดส่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการขนส่ง,การควบคุมดูแลพนักงานขับรถแลเด็กติดรถ,การหาการคิดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดรวมถึงการจัดจ้างรถร่วมเพื่อวิ่งงาน
  - การวิเคราะห์ค่าขนส่งเพื่อนำเสนองานทั้งงานประจำและงาน Project รวมถึง การบริหารรถ และรอบรถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  - วางแผนและกำหนดเป้าหมาย พร้อมกำหนดกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายการตลาด,เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2553

ถึง

ธันวาคม 2553

บริษัท :

บจ.ทีทีซีน้ำดื่มสยาม

ที่อยู่ติดต่อ :

สามโคก ปทุมธานี

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลผิดชอบงานทั้งหมด4ฝ่ายคือ1)ฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป 2)ฝ่ายคลังวัตถุดิบ 3)ฝ่ายจัดส่ง 4)ฝ่ายบุคคลและธุรการ โดยขึ้นตรงต่อรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ
  1)งานในฝ่ายจัดส่ง
  บริหารจัดการงานของบริษัทในด้านการจัดส่ง,การซ่อมบำรุงรักษารถ,ประสานกับทางฝ่ายขายในเรื่องของorderซึ่งมียอดการส่งสินค้าต่อวันประมาณ100เที่ยวงาน/วันและยอดขายเดือนละไม่ต่ำกว่า80ล้านบาท รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต้นทุนการจัดส่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการขนส่ง,การควบคุมดูแลพนักงานขับรถแลเด็กติดรถประมาณ 150 คน,การหาการคิดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีรถอยู๋ในความดูแล 200 คันรวมถึงการจัดจ้างรถร่วมเพื่อวิ่งงาน
  - การวิเคราะห์ค่าขนส่งเพื่อนำเสนองานทั้งงานประจำและงาน Project รวมถึง การบริหารรถ และรอบรถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  2)งานในฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป
  ดูแลรับผิดชอบการรับสินค้าจากฝ่ายผลิตและจ่ายงานให้ฝ่ายจัดส่งเพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้าซึ่งมีสินค้าสำเร็จรูปอยู่ประมาณ 300 ITEM. การจ่ายงานวันละประมาณ150-180บิล,การใช้รถโฟลค์ลิฟในการทำงานวันละ 8 คันรวมถึงการบริหารจัดการสินค้าทั้งในเรื่องพื้นที่การจัดเรียงสินค้า,การรักษาความสะอาด,การขึ้นของเพื่อไปส่งให้ลูกค้าอย่างปลอดภัยรวมถึงการจ่ายงานแบบ FIFO ซึ่งมียอดการใช้พื้นที่การจัดเก็บสินค้าอยู่ประมาณ2,000พาเลท
  3)งานในฝ่ายคลังวัตถุดิบ
  บริหารจัดการในเรื่องการการจัดเก็บและสั่งซื้อวัตถุดิบซึ่งมีอยู่ประมาณ 500 ITEMยอดเงินในการสั่งซื้อประมาณเดือนละ40ล้านบาท ให้เพียงพอและรองรับการทำงานจากฝ่ายผลิตและฝ่ายขาย ซึ่งใช้หลักในการบริหารคือทำงานในการสั่งและส่งของให้ฝ่ายผลิตแบบJUST IN TIMEซึ่งจะทำให้วัตถุดิบคงเหลือในคลังมีมูลค่าน้อยที่สุด
  - วางแผนและกำหนดเป้าหมาย พร้อมกำหนดกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายการตลาด,ฝ่ายผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2553

ถึง

กรกฏาคม 2553

บริษัท :

บจ.โปลีโฟมแมนูแฟคเจอริ่ง

ที่อยู่ติดต่อ :

ท่าข้าม กทม.

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลฝ่ายจัดส่งบริหารจัดการงานของบริษัทในด้านการจัดส่ง,การซ่อมบำรุงรักษารถ,ประสานกับทางฝ่ายขายและคลังสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการขนส่ง,การควบคุมดูแลพนักงานขับรถแลเด็กติดรถประมาณ 50 คน,การหาการคิดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด มีรถอยู๋ในความดูแล 36 คันรวมถึงการจัดจ้างรถร่วมเพื่อวิ่งงาน
  - การวิเคราะห์ค่าขนส่งเพื่อนำเสนองานทั้งงานประจำและงาน Project รวมถึง การบริหารรถ และรอบรถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  - วางแผนและกำหนดเป้าหมาย พร้อมกำหนดกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายการตลาด,ฝ่ายผลิตและฝ่ายคลังสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
  -ดูแลบริหารงานซ่อมรถบรรทุก,หกล้อ,ปิคอัพรวมรวมถึงบริหารงานจัดซื้อและจัดจ้างการซ่อมแซมรถทั้งหมด

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท :

บจ.มีนา ทรานสปอร์ท

ที่อยู่ติดต่อ :

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี,กทม

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและจัดส่ง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 01/03/52 ถึงปัจจุบัน
  รายละเอียดงาน: - ดูแลงานด้านการตลาดและการเจรจากับลูกค้าทั้งในส่วนลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ซึ่งมีงานทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ
  - การวิเคราะห์ค่าขนส่งเพื่อนำเสนองานทั้งงานประจำและงาน Project รวมถึง การบริหารรถ และรอบรถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  - ดูแลการจัดเก็บและบริหารรายได้เดือนละไม่ตำกว่า 20 ล้านบาท
  - วางแผนและกำหนดเป้าหมาย พร้อมกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
  ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง 01/10/51-01/03/52 ดูแลฝ่ายจัดส่งบริหารจัดการงานของบริษัทในด้านการจัดส่ง,การควบคุมดูแลพนักงานขับรถประมาณ 100 คน,การหาและเยี่ยมเยียนลูกค้า,การคิดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน มีรถอยู๋ในความดูแล 104 คันมีที่ใช้ระบบ NGVและน้ำมัน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มกราคม 2549

ถึง

มกราคม 2549

สถาบันอบรม :

กรมการประกันภัย

หลักสูตร :

service mind

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เจรจาค่าเบี้ยประกันภัยเป็นกลุ่มซึ่งมีจำนวนรถประมาณ 233 คันยอดเงินประมาณ 6,000,000 บาท,เจรจาการจัดซื้อที่มีวงเงินเกินกว่า 20 ล้านบาท,เจรจากับทางฮีโน่และอีซูซุในการทำสัญญาการซ่อมบำรุงรถในระยะเวลา 5 ปี,ดำเนินการจัดรถวิ่งงานไม่ตำกว่าวันละ 100 เที่ยว,การจัดเก็บรายได้ไม่ตำกว่าเดือนละ 11,000,000 บาท,การควบคุมการจัดส่งที่ทางบริษัทประมูลได้จำนวน 30,000 ตัน
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...