ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : คลังสินค้า/Logistic
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : คลังสินค้า/Logistic
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง,หัวหน้าคลังสินค้า,พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง

เงินเดือนที่ต้องการ :

8,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ดอนเมือง, หลักสี่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 39 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนหนองฉางวิทยา สาขาวิชา : อังกฤษ-สังคม
วุฒิ : มัธยมปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2532 เกรดเฉลี่ย : 2.50
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
สถาบัน : โรงเรียนหนองฉางวิทยา สาขาวิชา : อังกฤษ-สังคม
วุฒิ : มัธยมต้น
ปีการศึกษาที่จบ : 2529 เกรดเฉลี่ย : 2.50
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2551

ถึง

กรกฏาคม 2553

บริษัท :

คิงพาวเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับผิดชอบดูแลการรับ จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ดูแลความเป็นระเบียบในคลังสินค้า และจัดสินค้าให้กับร้านค้าของคิงพาวเวอร์

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2536

ถึง

มกราคม 2550

บริษัท :

บริษัทโฟร์โมสอาหารนมจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

32/90 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม.

ตำแหน่ง :

หัวหน้าคลังสินค้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับผิดชอบการรับและจ่ายสินค้าในคลังสินค้า ดูแลลูกน้องในกะให้จำนวนครบและทำงานให้เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนและดูแลการโหลดสินค้าของขนส่ง
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มกราคม 2550

ถึง

มกราคม 2550

สถาบันอบรม :

บริษัทโฟร์โมสอาหารนมจำกัด

หลักสูตร :

อบรมระบบ SAP โปรแกรมสำเร็จรูป

ระยะเวลา :

มกราคม 2548

ถึง

มกราคม 2548

สถาบันอบรม :

บริษัทโฟร์โมสอาหารนมจำกัด

หลักสูตร :

ISO 9002

ระยะเวลา :

เมษายน 2547

ถึง

เมษายน 2547

สถาบันอบรม :

บริษัทโฟร์โมสอาหารนมจำกัด

หลักสูตร :

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...