ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook

Last Update Resume

ผลการค้นหา 1 - 30 รายการ จากประมาณ 1,204 สำหรับคำว่า "กรมราชทัฑณ์" (0.0020 วินาที)

ผลการค้นหามาจากสมาชิกที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดภายใน 7 เดือนที่ผ่านมา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
15/03/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เครื่องกล
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ส..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บริหารทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (พระโขนง, บางนา..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (จตุจักร..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 34 ปี
ประสบการณ์ 12 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ภาษีเจริญ, หนองแขม, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : มนุตษย์ศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 8 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทค..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (พระโขนง, บางนา..)
เงินเดือนที่ต้องการ 22,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปวส.
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : ชลบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปะการแสดง การแ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 11 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ภาษีเจริญ, หนองแขม, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 27 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ดนตรีเเจ๊ส
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ฟิสิกส์ประยุกต์
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครปฐม,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ปรัชญา (เกียรตินิ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ภาษีเจริญ, หนองแขม, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 12,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
พื้นที่ต้องการทำงาน : พระนครศรีอยุธยา,
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ เอกกา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์อาร์ต
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางกอกน้อย, บางพลัด..)
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ม.6
สาขา : สามัญ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางกอกน้อย, บางพลัด..)
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : พระนครศรีอยุธยา,
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 34 ปี
ประสบการณ์ 11 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางคอแหลม, ยานนาวา, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 34 ปี
ประสบการณ์ 13 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เครื่องกล
พื้นที่ต้องการทำงาน : ฉะเชิงเทรา,
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 21 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ดุริยางคศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางคอแหลม, ยานนาวา, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เคมี
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ ประชา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 24,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 45 ปี
ประสบการณ์ 23 ปี
ปริญญาโท
สาขา : การบริหารธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  ..41    >>
X


กรุณารอสักครู่...