ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook

Last Update Resume

ผลการค้นหา 1 - 30 รายการ จากประมาณ 1,672 สำหรับคำว่า "งานจังหวัดอุบล" (0.0022 วินาที)

ผลการค้นหามาจากสมาชิกที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดภายใน 7 เดือนที่ผ่านมา

เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เครื่องกล
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 30 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : สุขศาสตร์อุตสาหกร..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 9 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เมคคาทรอนิกส์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทค..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ส..)
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 36 ปี
ประสบการณ์ 11 ปี
ปริญญาโท
สาขา : วิทยาศาสตร์การประ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 56,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (คลองสาน, ธนบุรี, บาง..)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 33 ปี
ประสบการณ์ 12 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บริหารทรัพยากรมนุ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 40 ปี
ประสบการณ์ 17 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ( การประชาสัมพัน..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครปฐม,
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : สงขลา,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : รัฐศาตร์ บริหาร..
พื้นที่ต้องการทำงาน : สมุทรสาคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 8,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 23,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศ / ประชาสัมพ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : อุดรธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 27 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาโท
สาขา : การจัดการอุตสาหกร..
พื้นที่ต้องการทำงาน : สมุทรปราการ,
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : สารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : สงขลา,
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปวส.
สาขา : เลขานุการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : อุดรธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : ขอนแก่น,
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การบริหารทรัพยากร..
พื้นที่ต้องการทำงาน : สมุทรสาคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อม..
พื้นที่ต้องการทำงาน : ชลบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 34 ปี
ประสบการณ์ 8 ปี
ปริญญาโท
สาขา : ความหลากหลายทางชี..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ชีววิทยา
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาโท
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ลาดกระบัง..)
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ดอนเมือง, หลักสี่,บา..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (พระโขนง, บางนา..)
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : อุตสาหกรรมเกษตร
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : สุพรรณบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีและสื่อส..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
23/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ภาษาอังกฤษ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (มีนบุรี, คลองสามวา..)
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  ..56    >>
X


กรุณารอสักครู่...