ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook

Last Update Resume

ผลการค้นหา 1 - 30 รายการ จากประมาณ 1,060 สำหรับคำว่า "ธนาคารเกียรนาคิน" (0.0021 วินาที)

ผลการค้นหามาจากสมาชิกที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดภายใน 7 เดือนที่ผ่านมา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ผู้ประกอบการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เครื่องกล
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ระบบสารสนเทศทางธุ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : สมุทรปราการ,
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 10 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 30 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาโท
สาขา : การจัดการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีเครื่องก..
พื้นที่ต้องการทำงาน : สุพรรณบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : สุราษฎร์ธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 10 ปี
ปริญญาโท
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 21 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 44 ปี
ประสบการณ์ 25 ปี
ปวส.
สาขา : เลขานุการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (คลองเตย , วัฒนา..)
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : สระบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีภูมิสารส..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (จอมทอง, บางขุนเทียน,..)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 36 ปี
ประสบการณ์ 10 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : ไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาโท
สาขา : บริหารธุรกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : สมุทรปราการ,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 27 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นิเทศศาสตร์ การปร..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครศรีธรรมราช,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : จิตวิทยาอุตสาหกรร..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ทุกเขต..)
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการเทคโนโลย..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 22,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บริหารทรัพยากรมนุ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : ปทุมธานี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 38 ปี
ประสบการณ์ 14 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บริหารรัฐกิจ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ลาดกระบัง..)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 29 ปี
ประสบการณ์ 7 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (พระโขนง, บางนา..)
เงินเดือนที่ต้องการ 22,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 27 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การโรงแรม
พื้นที่ต้องการทำงาน : นนทบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 40 ปี
ประสบการณ์ 8 ปี
ปริญญาโท
สาขา : รัฐศาสตร์ การเมือ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ป้อมปราบศัตรูพ่าย, ส..)
เงินเดือนที่ต้องการ 28,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ดอนเมือง, หลักสี่..)
เงินเดือนที่ต้องการ 21,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเต..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทค..
พื้นที่ต้องการทำงาน : สระบุรี,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : นโยบายสาธารณะและก..
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 36 ปี
ประสบการณ์ 8 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร, (ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, ..)
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์เกษตร
พื้นที่ต้องการทำงาน : เชียงใหม่,
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เศรษฐศาสตร์ ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : ขอนแก่น,
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  ..36    >>
X


กรุณารอสักครู่...