ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook

Last Update Resume

ผลการค้นหา 1 - 30 รายการ จากประมาณ 336 สำหรับคำว่า "งานโคราช" (0.0046 วินาที)

ผลการค้นหามาจากสมาชิกที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดภายใน 7 เดือนที่ผ่านมา

เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 6 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตพ..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปวช.
สาขา : เขียนแบบเครื่องกล
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปวช.
สาขา : ช่างซ่อมบำรุง
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การเงินและการธนาค..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 31 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การสื่อสารมวลชน
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปวส.
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
18/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 36 ปี
ประสบการณ์ 11 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ สาขา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมชีวภาพ
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 23,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การบัญชี
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 5 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการอุตสาหกร..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาโท
สาขา : บริหารธุรกิจ (MBA..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 35 ปี
ประสบการณ์ 10 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปวส.
สาขา : เทคนิคคอมพิวเตอร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 44 ปี
ประสบการณ์ 23 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การบริหารทรัพยากร..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิศวกรรมการผลิต
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 20 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ม.6
สาขา : วิทย์-คณิต
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 8,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : จิตวิทยา
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
ประสบการณ์ 4 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การเงิน
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ - ปี
ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทค..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : การจัดการทั่วไป
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 8,500 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 36 ปี
ประสบการณ์ 3 ปี
ปวส.
สาขา : การตลาด
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีอาหาร
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
17/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
ประสบการณ์ 2 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : เทคโนโลยีการจัดกา..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
16/04/2557
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
ประสบการณ์ 12 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : บริหารการจัดการ
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
16/04/2557
เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี
ประสบการณ์ 1 ปี
ปริญญาตรี
สาขา : อุตสาหกรรมการบริก..
พื้นที่ต้องการทำงาน : นครราชสีมา,
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท

ประวัติมีความสมบูรณ์

0%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  ..12    >>
X


กรุณารอสักครู่...