ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บุคคล/ฝึกอบรม
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล
2. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication Officer)
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
3. สาขาอาชีพหลัก : ธุรกิจการบิน
    สาขาอาชีพรอง : ธุรการ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

นนทบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 21 ปี
ส่วนสูง : 177 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : รอการเกณฑ์ทหาร

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาวิชา : การจัดการ
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2556 เกรดเฉลี่ย : 3.26
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ - จีน
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 3.23
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2555

ถึง

กุมภาพันธ์ 2556

บริษัท :

บริษัท เอส.บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่ 126/150 ม.1 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลเรื่องขั้นตอนการเตรียมการสรรหา ว่าจ้างพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมการสรรหาว่าจ้างนอกสถานที่ และประสานงานก่อนการจัดทำการอบรม ในแผนกฝึกอบรม โดยใช้ระบบ SAP ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา :

เมษายน 2554

ถึง

พฤษภาคม 2554

บริษัท :

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (ในเครือ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น)

ที่อยู่ติดต่อ :

ตึก อีส วอเทอร์ ถ.วิภาวดี แขวงจอมพล เขต จตุจักร กทม. 10900

ตำแหน่ง :

Customer Service Representative

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ประสานงาน รับเรื่องราวและข้อมูลของลูกค้าผ่านโทรศัพท์ (Call Center) ในส่วนของงานบริการบันทึกข้อมูลเพื่อส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัท AIA และ เปลี่ยนแปลงข้อมูล บันทึกข้อร้องเรียน ของลูกค้า club card ของ Tesco Lotus
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มกราคม 2555

ถึง

กุมภาพันธ์ 2555

สถาบันอบรม :

ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตร :

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2554

ถึง

มีนาคม 2554

สถาบันอบรม :

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตร :

โครงการเรียนรู้ธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ จ.เชียงราย

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
28 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) : MS WORD / MS POWER POINT ได้ในระดับดีเยี่ยม และ MS EXCEL ในระดับดี
  สามารถออกแบบตราสัญลักษณ์ โลโก้ต่างๆได้อย่างดี ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
  ความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจ
  ความสามารถด้านดารนำเสนอและการสื่อสาร การบรรยาย

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1.ดำรงตำแหน่งรองประธานนักศึกษาภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี2554-2555
  2.เข้ารอบการประกวดแข่งขันการจัดทำแผนธุรกิจ ในการจัดงาน นิทัศน์การเถ้าแก่น้อย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...