ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างอิเล็คทรอนิค/วิศวกรรมไฟฟ้า
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างอิเล็คทรอนิค/วิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาอาชีพรอง : ช่างเทคนิคไฟฟ้า
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ซ่อมบำรุง ระบบ control and wriring control. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ งานระบบPM. ช่างซ่อม Air Condition .ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ในโรงงาน.
2. สาขาอาชีพหลัก : ช่างอิเล็คทรอนิค/วิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาอาชีพรอง : ช่างเทคนิคไฟฟ้า
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ซ่อมบำรุง ระบบ control and wriring control. ดูแลระบบทำความเย็น Air Condition And Chiller .

เงินเดือนที่ต้องการ :

15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 34 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.39
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง สาขาวิชา : อิเลคทรอนิคส์
วุฒิ : ปวช.
ปีการศึกษาที่จบ : 2541 เกรดเฉลี่ย : 2.23
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2555

ถึง

มีนาคม 2556

บริษัท :

Johnson control Thailand.

ที่อยู่ติดต่อ :

บ. P&G. นิคมเวลโกร ถ.บางนาตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่ง :

ช่างซ่อมบำรุง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลระบบไฟฟ้าในอาคาร ทำระบบเอกสาร PM. ซ่อมเครื่องจักร นิวเมตริก ไฮดรอลิคส์ ออกแบบระบบ control and wriring control. ระบบ โทรศัพท์ ดูแลระบบ สาธารณูปโภค ภายใน และ นอกอาคาร.
  และระบบ ทำความเย็น Air split type. File Protection system. Emergency Light.

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2554

ถึง

มีนาคม 2555

บริษัท :

บ. I.L.C. cosmatic จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

62 ม. 8 ถ. บางนาตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ตำแหน่ง :

ช่าง เทคนิค (แผนก วิศวกรรม)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลระบบ ทำระบบเอกสาร PM. ซ่อมเครื่องจักร นิวเมตริก ไฮดรอลิคส์ ออกแบบระบบ control and wriring control.
  chiller และระบบ ทำความเย็น air condition.ภายในอาคาร และ นอกอาคาร ระบบโทรศัพท์ และ ระบบ Lan.ดูแลระบบ สาธารณูปโภค ภายใน และ นอกอาคาร.

ระยะเวลา :

มีนาคม 2553

ถึง

มกราคม 2554

บริษัท :

170 ม. 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ที่อยู่ติดต่อ :

บ. V.M.C. Safety Glass ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ตำแหน่ง :

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลระบบไฟฟ้าในอาคาร ทำระบบเอกสาร PM. ซ่อมเครื่องจักร นิวเมตริก ไฮดรอลิคส์ ออกแบบระบบ control and wriring control.
  ระบบ tellophone งานซ่อม Air split type.
  ดูแลระบบ สาธารณูปโภค ภายใน และ นอกอาคาร.

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2548

ถึง

พฤศจิกายน 2552

บริษัท :

prime box m.f.g. จำกัด.

ที่อยู่ติดต่อ :

111ม.7 ซ.มหาชัย ถ.บางนาตราด ต.บางพลีอ.บางพลีจ.สมุทรปราการ 10540

ตำแหน่ง :

ช่างซ่อมบำรุง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลระบบไฟฟ้าในอาคาร ออกแบบระบบ control and wriring control ระบบ tellophone ดูแลระบบ Chiller และระบบ ทำความเย็น ภายในอาคาร.ดูแลระบบ สาธารณูปโภค ภายใน และ นอกอาคาร.

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2545

ถึง

มีนาคม 2548

บริษัท :

ซิน ไฉ ฮั้ว อุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

89 ม.5 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

ตำแหน่ง :

ช่างซ่อมบำรุง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลระบบไฟฟ้าในอาคาร ออกแบบระบบ control and wriring control ระบบ ทำความเย็น ภายในอาคาร .
  ซ่อมเครื่องจักร นิวเมตริก ไฮดรอลิคส์ .
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2551

ถึง

สิงหาคม 2551

สถาบันอบรม :

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

หลักสูตร :

การตรวจสอบเพื่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  เล่นกีฬา ฟุตบอล เชื่อมไฟฟ้า อากร์อน ติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และ ซ่อม Air Condition.

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  สร้างเครื่องจักร เครื่องสกรีน เครื่อง press.ออกแบบ ระบบ Control of machine.And Wriring Control. Project ทำระบบทำน้ำร้อนจากท่อ Hot Gas. ชุด Condensing ของ Air condition. ระบบ Control On - Off อุปกรณ์ ไฟฟ้าในโรงงาน. Auto Run System.
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...