ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : หน่วยงานรัฐบาล/เพื่อสังคม/หน่วยงานระหว่างประเทศ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : หน่วยงานรัฐบาล/เพื่อสังคม/หน่วยงานระหว่างประเทศ
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานข้าราชการ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานข้าราชการ
2. สาขาอาชีพหลัก : นำเข้า-ส่งออก/ชิปปิ้ง/ติดต่อต่างประเทศ/BOI
    สาขาอาชีพรอง : นำเข้า-ส่งออก/ชิปปิ้ง/ติดต่อต่างประเทศ/BOI
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
3. สาขาอาชีพหลัก : การเงิน/การธนาคาร
    สาขาอาชีพรอง : Teller-BSO/CSO
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ธนาคาร
4. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
5. สาขาอาชีพหลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สระแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : 159 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2555 เกรดเฉลี่ย : 2.49
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2555

ถึง

มกราคม 2556

บริษัท :

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

1687/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - บริการ/ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
  - คอยดูแลลูกค้า ณ จุดบริการลูกค้า
  - ประชาสัมพันธ์
  - ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า
  - จัดทำเอกสารต่างๆ
  - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...