ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
    สาขาอาชีพรอง : วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกร

เงินเดือนที่ต้องการ :

17,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 21 ปี
ส่วนสูง : 185 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : รอการเกณฑ์ทหาร

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2557 เกรดเฉลี่ย : 3.29
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
วุฒิ : มัธยมศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 3.65
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2556

ถึง

สิงหาคม 2556

บริษัท :

HGST (Thailand) Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

203,205 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

ตำแหน่ง :

Assistant Engineer

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผิดชอบจาก Job Supervisor
  - จัดทำรายงานประจำสัปดาห์
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

พูด

ดีมาก

ดีมาก

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...