ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างอิเล็คทรอนิค/วิศวกรรมไฟฟ้า
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างอิเล็คทรอนิค/วิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาอาชีพรอง : โฟร์งานระบบปรับอากาศ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : โฟร์เเมน,ช่างอาคาร งานเเอร์ ไฟฟ้า,เครื่องกล

เงินเดือนที่ต้องการ :

22,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 51 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียน เทคโนโลยีช่างอุตสาดหกรรมกรุงเทพ สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าเครื่องกล
วุฒิ : อนุปริญญา
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 3.02
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียน นวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร สาขาวิชา : คณิต -อังกฤษ
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 1.97
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2556

ถึง

กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท :

บริษัท ฑีฆา ก่อสร้างจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

88/88 ซ.งามวงวานศ์6 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ. เมือง จ.นนทบุรี กทม 11000

ตำแหน่ง :

โฟร์แมนงานระบบ M&E

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เคลียร์แบบ หน้างาน พร้อมวิธีการติดตั้ง รวมถึงถอดปริมาณวัสดุ คุมงานเเอร์ ระบบ chiiller และงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ เเละระบบบำบัดน้ำนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา เเละเคลียรปัญหาหน้างาน เเละคุมคนงานให้ทำงานตรงตามความต้องการ รวมถึงถอดเเบบงานท่อน้ำ ท่อ ducti รวมถึง air Slipt Type และคุมงานระบบไฟฟ้า ต่างๆ

  เเละส่งงานกับ conscound รวมถึง ส่งงานกับ เจ้าของงาน

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2554

ถึง

มกราคม 2556

บริษัท :

บริษัท เจดับบลิวเอส คอนสตัรคชั่น จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

709/3 หมู่5 ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม 10520

ตำแหน่ง :

โฟร์เเมนงานระบบ เเอร์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  คุมงานเเอร์ ระบบ chiiller และงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ เเละระบบบำบัดน้ำนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล ระบบประปา เเละเคลียรปัญหาหน้างาน เเละคุมคนงานให้ทำงานตรงตามความต้องการ รวมถึงถอดเเบบงานท่อน้ำ ท่อ duct และคุมงานระบบไฟฟ้า ต่างๆ

  เเละส่งงานกับ conscound รวมถึง ส่งงานกับ เจ้าของงาน

ระยะเวลา :

มกราคม 2553

ถึง

เมษายน 2554

บริษัท :

บริษัท MENORA CO.,LTD.

ที่อยู่ติดต่อ :

233ถ. ลาดพร้าว เเขวงสะพานสอง เขต วังทองหลาง กรุงเทพ 10310

ตำแหน่ง :

โฟร์เเมน เเอร์ ประปา

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  คุมงานเเอร์ ระบบ chiiller และงานระบบปรับอากาศระบายอากาศ เเละระบบบำบัดน้ำนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล เเละเคลียรปัญหาหน้างาน เเละคุมคนงานให้ทำงานตรงตามความต้องการ รวมถึงถอดเเบบงานท่อน้ำ

  ท่อ duct เเละส่งงานกับ conscound รวมถึง ส่งงานกับ เจ้าของงาน

  และชอบเรียนรู้งานอื่นๆ ที่นอกจากงานที่ทำ

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2547

ถึง

ตุลาคม 2552

บริษัท :

บริษัทจาร์ดีนเอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

246 อาคารไทมสเเควร์ ชั้น22 เเขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110

ตำแหน่ง :

โฟร์แมนงานระบบ M&E

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  คุมงานเเอร์ ระบบ chiiller และงานระบบปรับอากาศระบายอากาศ เเละเคลียรปัญหาหน้างาน เเละคุมคนงานให้ทำงานตรงตามความต้องการ รวมถึงถอดเเบบงานท่อน้ำ

  ท่อ duct เเละส่งงานกับ conscound รวมถึง ส่งงานกับ เจ้าของงาน

  และชอบเรียนรู้งานอื่นๆ ที่นอกจากงานที่ทำ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2547

ถึง

พฤศจิกายน 2547

สถาบันอบรม :

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยเเละอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)

หลักสูตร :

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2547

ถึง

พฤษภาคม 2547

สถาบันอบรม :

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หลักสูตร :

Quality Awareness

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ขยัน มุ่งมั่นในการปฎิบัติงาน มีความตั้งใจ ซื่อตรง

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  คุมงานติดตั้งห้างสยามพารากอน,เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, ห้างคิงพาเวอร์คอมเพลก ซอยรางน้า , สนามกีฬาเมืองหลักจังหวัดนครราชสีมา โครงการ อาคารอพาร์ทเม้น7ชั้น Muffin โรงงาน Hitachi Matal โรจนะ3 ในส่วนระบบปรับอากาศระบายอากาศ รวมถึงงาน Sannitary
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...