ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่บัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
2. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่บัญชี

เงินเดือนที่ต้องการ :

19,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ คลองเตย, วัฒนา บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร พระนคร ราชดำเนิน ปทุมวัน พญาไท, ราชเทวี สามเสนใน, ดินแดง บางรัก)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 62 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.30
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : กรุงเทพการบัญชีวิทาลัย สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปวช.
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 3.00
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กันยายน 2553

ถึง

กุมภาพันธ์ 2556

บริษัท :

บริท ริชเชสซัพพลาย จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

206/99 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ (ภพ.30) คีย์รายละเอียดภาษีขาย ภาษีซื้อ บันทึกรายละเอียดภาษีขาย บันทึกรายการปรับปรุงต่างๆ สร้างฐานข้อมูลเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ บันทึกรายการขายประจำเดือน บันทึกรายการรับเงิน บันทึกรายการจ่ายเงิน บันทึกรายการตั้งหนี้ จัดทำใบแจ้งหนี้ จัดทำใบลดหนี้ รับวางบิล พร้อมนัดวันรับเช็ค

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2547

ถึง

กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท :

บริษัท ไอเอ็มซีซี คอร์ป จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

925/11 หมู่ 12 ถนนบางนา - ตราด กม.2 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดทำรายงานภาษซื้อ ภงด.3 ภงด53 ตรวจใบกำกับภาษซื้อ กระทบยอดภาษีซื้อ คีย์JV PV RV
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
45 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
50 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ภาษาจีนกลาง

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้โปรแกรม Microsoft office ,โปรแกรม Express ,โปรแกรม Oracle โปรแกรม cd Organizer

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...