ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานบัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานบัญชี
2. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานบัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : บัญชี
3. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานบัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : บัญชี

เงินเดือนที่ต้องการ :

17,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2553 เกรดเฉลี่ย : 2.41
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 3.40
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2556

ถึง

ตุลาคม 2556

บริษัท :

เอ็ม ที เค มาร์เก็ตติ้ง

ที่อยู่ติดต่อ :

22/55-56 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - บันทึกบันชีด้านรับ - จ่าย
  - บันทึกบันชีด้านลูกหนี้ - เจ้าหนี้
  - ตัดชำระลูกหนี้
  - ยื่น ภงด.3,53 ภพ.30
  - รายงานภาษีซื้อ - ขาย
  - กระทบยอดแบงค์
  - ใช้โปรแกรม CD ในการทำงาน

ระยะเวลา :

กันยายน 2555

ถึง

กรกฏาคม 2556

บริษัท :

บริษัท กิจจาแอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

148 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีและวางบิลประจำวัน
  -ทำเอกสารส่งสินค้าให้กับลูกค้า
  -สอบถามการรับเช็คตามดิวครบกำหนดชำระประจำวัน
  -สอบถามทวงหนี้ลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระค่าสินค้าตามดิวทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด
  -ใช้โปรแกรมบัญชี Axapta ในการออกเอกสารและตรวจเช็ครายละเอียดลูกหนี้

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2553

ถึง

สิงหาคม 2555

บริษัท :

บริษัท ทีวีซี คาร์แคร์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

10/37 ซ.ลาดพร้าว 28 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10190

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ออกใบกำกับภาษี
  - ออกบัตรเครดิต
  - ทำค่าเสื่อมราคา
  - บันทึกเอกสารด้านเจ้าหนี้
  - บันทึกเอกสารด้านลูกหนี้
  - บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม EASY ACC
  - บันทึกเอกสารรายรับ-รายจ่าย
  - กระทบยอดภาษีซื้อ
  - กระทบยอดภาษีขาย
  - ตัดลูกหนี้ประจำเดือน
  - กระทบยอดธนาคาร
  - ภงด.3,53
  - ภพ.30
  - รายงาน ภาษีซื้อ -ขาย

ระยะเวลา :

มกราคม 2553

ถึง

มีนาคม 2553

บริษัท :

เรดบีทอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

365/20-22 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - รับวางบิล
  - บันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้
  - ผ่านเช็คจ่าย
  - เช็คสต๊อกสินค้า
  - บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป BUSINESS PLUS
  - เปิดบิลขาย
  - งานเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2549

ถึง

กุมภาพันธ์ 2550

บริษัท :

เอส บี อาร์ คาร์เตอร์

ที่อยู่ติดต่อ :

72/15 มลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - รับชำระค่างวดรถยนต์และตัดดอกเบี้ยที่เกินเดือนให้กับลูกหนี้
  - ทำสัญญาขายผ่อนชำระรถยนต์
  - ทำ พรบ.และประกันภัยรถยนต์
  - ปิดบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวัน
  - อื่นๆเกี่ยวกับบัญชี
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2553

ถึง

ธันวาคม 2553

สถาบันอบรม :

อบรมวิชาชีพการบัญชี

หลักสูตร :

ปริญญาตรี

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  -

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  -
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...