ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานบัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : งานบัญชี,งานเคลียเอกสารบัญชีต่างๆ(รับงานมาทำที่บ้าน)
2. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานธุรการบริการลูกค้า
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : จัดซื้อ ธุรการ คีย์ข้อมูล ประสานงานทั่วไป (รับงานมาทำที่บ้าน)
3. สาขาอาชีพหลัก : การเงิน/การธนาคาร
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่การเงิน
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่การเงิน
4. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน Customer Service/Support/PR
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานเก็บเงิน
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : งานบริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/เก็บเงินลูกค้า (ยินดีรับทำงานพาร์ทไทม์)

เงินเดือนที่ต้องการ :

19,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 21 ปี
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : โรงเรียนพณิชยการสามเสน สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปวช.
ปีการศึกษาที่จบ : 2553 เกรดเฉลี่ย : 3.71
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
สถาบัน : โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม สาขาวิชา : -
วุฒิ : ม.3
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 3.62
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2555

ถึง

เมษายน 2556

บริษัท :

บจก. เติร์ดเจ็น ดีเวลลอปเม้น/บจก.รามโกมุท แอสเซ็ทส์/ร้านยูมิกส์บาร์

ที่อยู่ติดต่อ :

593 ถนนสุขุมวิท33 แขวงคลองตันเหนือ เขต วัฒนา กทม. 10110

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี/การเงิน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดทำใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน ยื่น ภาษีต่างๆ คิดเงินเดือน ทำประกันสังคม ทำเช็ค-จ่ายเช็ค เช็คค่าน้ำ ค่าไฟในพื้นที่เช่าพร้อมออกใบแจ้งหนี้ รับชำระค่าเช่าพื้นที่ เช็คเวลาเปิด-ปิดร้านค้า ตรวจความเรียบร้อยบริเวณห้าง ทำประมาณการรายได้ค่าใช้จ่าย ทำรายได้-ค่าใช้จ่ายต่างๆประจำเดือน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ พาลูกค้าเดินดูพื้นที่ว่างที่ให้เช่า นัดลูกค้าทำสัญญาเช่าพื้นที่ พร้อมเตรียมสัญญาและกรอกข้อมูลในสัญญา จัดหาพนักงานเข้ามาสัมภาษณ์งาน ทำสัญญาเงินกู้ต่างๆ จัดทำเอกสารและไปจดทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาติขายสุราและบุหรี่ เปิดบัญชีธนาคารของบริษัทพร้อมทำเรื่องขอเช็ค ขอเบอร์โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต กล้องวงจรปิด ทำเรื่องขอเครดิต สั่งซื้อสินค้าต่างๆ ทำเรื่องยกเลิกสัญญาเช่า ดูแลงานต่างๆเช่นเปลี่ยนหลอดไฟ ต่อสายโทรศัพท์ เปลี่ยนมิตเตอร์น้ำ เป็นต้น

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2554

ถึง

กรกฏาคม 2555

บริษัท :

บริษัท โนเวลเทค โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

548/16-17 ซ.ไสวสุวรรณ ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800

ตำแหน่ง :

ธุรการบัญชี,บุคคล,จัดซื้อ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดทำใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ออกใบกำกับภาษี บิลเงินสด ทำสต็อกสินค้า เขียนเช็ค เช็คสินค้าก่อนส่งให้ลูกค้า โอนเงินต่างประเทศ ทำเงินทดลองจ่าย ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3-53 ทำเงินเดือน ทำประกันสังคม ภาษีต่างๆ รวบรวมเอกสารให้สนง.บัญชี จัดหาพนักงานใหม่และนัดสัมภาษณ์งาน จัดทำเอกสารประเมินพนักงาน

ระยะเวลา :

เมษายน 2554

ถึง

พฤศจิกายน 2554

บริษัท :

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟเวย์ เทคโนโลยี่

ที่อยู่ติดต่อ :

604/3 อาคารพันธ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น1 ห้อง116 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ออกใบกำกับภาษี บันทึกข้อมูลสินค้าเข้า-ออก เช็คสต็อกสินค้าทุกสิ้นเดือน เพื่อจ่ายภาษี จัดทำภ.ง.ด.1,53 ภ.พ.30 ประกันสังคม พร้อมนำส่งทุกเดือน จัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชีต่างๆ โอนเงินต่างประเทศ

ระยะเวลา :

มีนาคม 2554

ถึง

เมษายน 2554

บริษัท :

บริษัท เคทีบี ลิสซิ่ง

ที่อยู่ติดต่อ :

กรุงไทย สวนมะลิ

ตำแหน่ง :

ธุรการ(สัญญาจ้าง)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์มือสอง

ระยะเวลา :

มกราคม 2554

ถึง

มีนาคม 2554

บริษัท :

สำนักงาน เรืองกิจการบัญชีและกฎหมาย

ที่อยู่ติดต่อ :

ซอย บรมราชชนนี17

ตำแหน่ง :

บัญชี (สัญญาจ้าง)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  บันทึกรายการต่างๆเกี่ยวกับบัญชี เรียงเอกสารและแยกเอกสาร

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2553

ถึง

ธันวาคม 2555

บริษัท :

บริษัท ซินโนเวต จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารเศรษฐีวรรณ

ตำแหน่ง :

ทำแบบสอบถามภาคสนาม (งานวิจัยภาคสนาม)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำแบบสอบถามในเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย


ระยะเวลา :

กันยายน 2553

ถึง

ธันวาคม 2553

บริษัท :

เทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า

ที่อยู่ติดต่อ :

เทสโก้โลตัสปิ่นเกล้า

ตำแหน่ง :

แคชเชียร์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เกี่ยวกับการคิดราคาสินค้าที่ลูกค้าซื้อ

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2553

ถึง

สิงหาคม 2553

บริษัท :

บริษัทพีน่าเฮาส์ จำกัด มหาชน

ที่อยู่ติดต่อ :

ซอยจรัญสนิทวงศ์46

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับผิดชอบการทำบัญชีต้นทุนเกี่ยวกับใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ใบส่งคืนสินค้า ใบรับคืนสินค้า ใบลดหนี้และทำConsignของสินค้าฝากขายเช็คใบรับสินค้า
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ติดตามทวงหนี้ลูกค้า เตรียมสัญญาเช่าและสัญญาเงินกู้ เตรียมเอกสารพร้อมไปจดทะเบียนพาณิชย์ ขอเบอร์โทรศัพท์ ทรูวิชั่น ติดอินเตอร์เน็ต
  กล้องวงจรปิด เปิดบัญชีธนาคารพร้อมเช็คในรูปแบบบริษัท ขอใบอนุญาติขายสุราและบุหรี่ จดทะเบียนบริษัท

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ผ่านการฝึกงานแผนกธุรการ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง(สบส.) กรมยุทธศึกษาทหารบก
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...