ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน,หัวหน้าฝ่ายบัญชี
2. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

30,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 34 ปี
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : บธบ.
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 3.09
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษา สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2540 เกรดเฉลี่ย : 3.1
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2551

ถึง

ตุลาคม 2553

บริษัท :

บริษัท ลัคกี้ โกลบอลคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

75/36-37 สุขุมวิท19 คลองเตย วัฒนา กรุงเทพ

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ลงบัญชี ภ.ง.ด.3,53 ภ.พ.30 ทำเช็ค ลงสต็อก ปิดงบ โปรแกรมบัญชีที่ใช้อยู่ปัจจุบัน formula บริษัททำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสินค้าเรชิ่น
  ถ่านหิน ผ้า

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2547

ถึง

มิถุนายน 2551

บริษัท :

บริษัท ทีวีซี คาร์แคร์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

28 ลาดพร้าว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ

ตำแหน่ง :

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ลงบัญชี เปิดบิล ภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ.30 ติดตามหนี้ ทำเช็ค ลงสต็อก
  บันทึกต้นทุนบริการ ปิดบัญชี รายเดือน รายปี โปรแกรมบัญชี ecyacc บริษัททำธุรกิจ ล้าง พ่นเคลือบ รถยนต์ ขายสินค้าประดับยนต์ บริการรับส่งสินค้า

ระยะเวลา :

มกราคม 2546

ถึง

เมษายน 2547

บริษัท :

ปาริชาติการบัญชี

ที่อยู่ติดต่อ :

ขอนแก่น

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ลงบัญชี ภ.พ.30 ภ.ง.ด. 3 53 ใช้ formula,express
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2552

ถึง

มิถุนายน 2552

สถาบันอบรม :

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

หลักสูตร :

ก้าวทันกับ 9 มาตรฐานบัญชีที่จำเป็นต่อธุรกิจ

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2551

ถึง

มิถุนายน 2551

สถาบันอบรม :

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

หลักสูตร :

cash flow

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2551

สถาบันอบรม :

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

หลักสูตร :

สินค้าคงเหลือ

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
32 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ปิดงบ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เข้าร่วมประกวดมารยาท ได้ลำดับที่ 2 ในระดับมัธยมต้น

  เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับปวส.ของกรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...