ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานบัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานบัญชี
2. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานบัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานบัญชี
3. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานบัญชี
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานบัญชี ทางด้าน AP , AR

เงินเดือนที่ต้องการ :

22,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชา : บัญชี
วุฒิ : บัญชีบัญฑิต(บช.บ)
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.25
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สาขาวิชา : วิทย์ - คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 3.16
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2555

ถึง

มีนาคม 2557

บริษัท :

บริษัท เชส จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่ 214/2 ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 7 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทางการเงิน
  - รับเช็ค-วางบิล,
  -กระทบยอดการบันทึกบัญชีกับStatement
  - ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี/ปรับบรุงรายการบัญชี
  - จัดทำ Cash Flow
  -ออก Invoice บันทึกบัญชี
  -ตรวจภาษีซื้อ/ภาษีขาย
  - ตรวจสอบรายงาน Petty Cash (เงินสดย่อย)
  - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
  - ติดตามทวงหนี้

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2554

ถึง

พฤศจิกายน 2555

บริษัท :

Hardware House International Co., Ltd

ที่อยู่ติดต่อ :

1126/2 Vanit Building 2, 33rd Floor Makasan, Rajathevi Bangkok 10400

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวทางการเงิน
  - รับเช็ค-วางบิล,
  -กระทบยอดการบันทึกบัญชีกับStatement
  - ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี/ปรับบรุงรายการบัญชี
  - จัดทำ Cash Flow
  -ออก Invoice บันทึกบัญชี
  -ตรวจภาษีซื้อ/ภาษีขาย
  - ตรวจสอบรายงาน Petty Cash (เงินสดย่อย)
  - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
  - ติดตามทวงหนี้

ระยะเวลา :

กันยายน 2553

ถึง

พฤศจิกายน 2554

บริษัท :

บริษัท OMG Holding (Thailand)

ที่อยู่ติดต่อ :

1126/2 Vanit Building 2, 33rd Floor Makasan, Rajathevi Bangkok 10400

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - รับเช็ค-วางบิล
  - จัดทำรายงานเงินสดย่อย
  - จัดทำรายงานเสนออนุมัติ
  - จัดทำเอกสารด้านเจ้าหนี้
  - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 / 53
  - จัดทำ Cash Flow
  - -ออก Invoice บันทึกบัญชี AR/AP ดูแล Petty Cash
  - ประสานงานภายในหน่วยงาน
  - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2552

ถึง

กันยายน 2553

บริษัท :

อินเทล อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

71/22 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม 10320

ตำแหน่ง :

บัญชี - การเงิน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - จัดทำบัญชี เจ้าหนี้/ลูกหนี้
  - ทำหน้าที่รับเช็ค+จ่ายเช็ค/วางบิล
  - จัดทำเอกสารทางบัญชีได้
  - จัดทำภาษีซื้อ/ภาษีขาย
  - บันทึก ซื้อ-ขาย-จ่าย-รับ
  - จัดทำ Petty Cash (เงินสดย่อย)
  - จัดทำภาษี ภพ.30ภงด.3,53
  - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
  - ติดตามทวงหนี้
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

เมษายน 2552

ถึง

พฤษภาคม 2552

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยรสมคำแหง

หลักสูตร :

โปรแกรมบัญชี

ระยะเวลา :

เมษายน 2550

ถึง

พฤษภาคม 2550

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตร :

บัญชี - การเงิน

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  -สามารถใช้โปรแกรม microsoft office , spss , express , AUTO FLIGHT, ESY ACC

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  -อยู่ชมรมประชาพิจารณ์

  -ทำงาน part-time ตอนเรียน
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...