ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บุคคล/ฝึกอบรม
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประเมินผล
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. สาขาอาชีพหลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ประสานงานการฝึกอบรม
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและประเมินผล
3. สาขาอาชีพหลัก : นักแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พริตตี้ Musician/Actor/Singer/Pretty
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

25,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

นนทบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 36 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 64 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโรงแรม
วุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 2.39
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สาขาวิชา : ศิลป์-ภาษา
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2539 เกรดเฉลี่ย : 2.40
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2555

ถึง

กรกฏาคม 2556

บริษัท :

Quickserv Provider Co., Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

124/124 Moo2 Bangsrithong, Bangkroui, Nonthaburi 11130

ตำแหน่ง :

Human Resource

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดหาพนักงานตามใบขอกำลังคน
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  สัมภาษณ์พนักงาน
  จัดทำแบบประเมินการทดลองงาน
  จัดทำแบบประเมินประจำปี
  กำลังจัดทำ KPI
  จัดสัมมนาความรู้ให้แก่พนักงาน
  จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
  จัดทำหนังสือสัญญาจ้างงาน
  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  ลงประวัติพนักงานที่อบรม
  ประกาศข้อมูลตำแหน่งงานต่างๆตามเว็บไซต์หางาน
  งานด้านประกันสังคม
  งานภาษีเงินได้
  งานประกันกลุ่ม
  ทำเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษ๊ ใบส่งสิยค้า ใบแจ้งหนี้
  จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆของบริษัท
  จัดเลี้ยง สัมมนางานต่างๆของบริษัท
  ดูแลและจัดทำงานฝ่ายธุรการของบริษัท
  พิธีกรในงานต่างๆของบริษัท
  งานด้านสรรหาและคัดเลือก

ระยะเวลา :

มกราคม 2553

ถึง

ตุลาคม 2555

บริษัท :

บริษัท ตั้งธนสินจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

36 อาคารตั้งธนสิน ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายประเมินผลและฝึกอบรม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดหาพนักงานตามใบขอกำลังคน
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  สัมภาษณ์พนักงาน
  จัดทำแบบประเมินการทดลองงาน
  จัดทำแบบประเมินประจำปี
  กำลังจัดทำ KPI
  จัดสัมมนาความรู้ให้แก่พนักงาน
  จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
  จัดทำหนังสือสัญญาจ้างงาน
  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  ลงประวัติพนักงานที่อบรม
  ประกาศข้อมูลตำแหน่งงานต่างๆตามเว็บไซต์หางาน
  งานประกันกลุ่ม
  ทำเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษ๊ ใบส่งสิยค้า ใบแจ้งหนี้
  จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆของบริษัท
  จัดเลี้ยง สัมมนางานต่างๆของบริษัท
  พิธีกรในงานต่างๆของบริษัท
  จัดทำเรื่องการโอนย้าย/แต่งตั้ง/ปรับเงินเดือน/โยกย้ายพนักงาน
  จัดทำแผนอบรมประจำปี
  จัดทำแผนอบรมประจำเดือน
  เตรียมจัดทำเอกสารอบรมส่งกรมพัฒนา
  จัดทำคู่มือในการสัมมนาต่างๆ
  จัดทำเกสารการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
  ทำวารสารและเอกสารเวียนของบริษัท
  งานด้านสรรหาและคัดเลือก

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2547

ถึง

มิถุนายน 2553

บริษัท :

บริษัท ซีเนริโอ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคาร GMM แกรมมี่ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

นักแสดงอิสระ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ข้างหลังภาพ The Musical
  บัลลังก์เมฆ The Musical
  ทวิภพ The Musical

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2546

ถึง

เมษายน 2552

บริษัท :

บริษัท ดรีมบ็อกซ์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

โรงละคร M Theatre ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

นักแสดงอิสระ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  คู่กรรม The Musical
  เงิน เงิน เงิน The Musical
  ฯลฯ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2556

ถึง

มิถุนายน 2556

สถาบันอบรม :

บริษัท อินโนเวชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร :

สร้าง KPIs การขาย เพื่อยอดขายทะลุเป้า

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2553

ถึง

พฤษภาคม 2553

สถาบันอบรม :

อาจารย์ศรีนวล สงวนไว้

หลักสูตร :

การเป็นวิทยากรอย่างถูกวิธี

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ฟัง

ดีมาก

ดี

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ร้องเพลงเสียงโบราโน เต้นรำได้หลายจังหวะ เล่นละคร รำไทย เครื่องดนตรีไทย ระนาดเอก ระนาดแขก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ฆ้องมอญ ซออู้ ซอด้วง ขิม เครื่องดนตรีสากล กลอง เปียโน

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ส่วนมากจะเป็นละครเวทีที่ใช้ทักษะการร้อง เต้น เล่นละคร
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...