ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : โฟร์แมน/วิศวกรรมโยธา
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : โฟร์แมน/วิศวกรรมโยธา
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : สโตร์หน่วยงาน,สโตร์หน่วยงาน,ธุรการสนาม

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 36 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 64 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคน่าน สาขาวิชา : ก่อสร้าง
วุฒิ : ..
ปีการศึกษาที่จบ : 2540 เกรดเฉลี่ย : 2.04
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2551

ถึง

ธันวาคม 2555

บริษัท :

สแตนดาร์ดเพอร์ฟอร์แม้น จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

6/54 หมู่5 วัดด่านสำโรง ศรีนครินทร์ สำโรงเหนือ สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่สโตร์//เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สั่งซื้อว้สดุและพัสดุในหน่วยงาน ติดตามวัสดุและพัสดุสั่งซื้อ ดูแลการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์
  ในโครงการ ทำรายงานสรุปวัสดุย่อยและพัสดุทรัพย์สินประจำเดือน

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2550

ถึง

กรกฏาคม 2551

บริษัท :

ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

102/109 ถ เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กทม

ตำแหน่ง :

สโตร์หน่วยงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สั่งซื้อวัสดุหน้างาน ติดตามวัสดุ/พัสดุสั่งซื้อ

  จัดทำสต็อกพัสดุประจำเดือน ดูแลการเบิกจ่ายในสโตร์

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2545

ถึง

มีนาคม 2550

บริษัท :

บ. พรพระนคร จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

52/126 ถ รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

ตำแหน่ง :

ธุสโตร์หน่วยงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สังซื้อวัสดุหน้างาน จัดทำสต็อกพัสดุประจำเดือน ดูแลสโตร์หน่วย
  งาน จัดทำค่าแรงคนงาน ดูแลคนงานทั่วไป
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
15 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
10 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

พอใช้

ดี

พูด

พอใช้

ดี

อ่าน

พอใช้

ดี

เขียน

พอใช้

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  หมายเหต....1 อบรม ISO 9001:2000 2...อบรม จป หัวหน้างาน

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  บ โกลเด้นบิลด์ จำกัด
  1 โครงการอาคาร คสล 3 ชั้นโรงงาน ME. NIKISO บางนำเปรี้ยว
  2 โครงการอาคาร คสล 4 ชั้นโรงงานโรจน์อินเตอร์ หนองแขม
  3 โครงการบ้านพักอาศัยหมู่บ้านวินมิลด์ บางนา
  บ พรพระนคร จำกัด
  1 โครงการอาคาร คสล 8 ชั้น โรงแรมราษบูรณะ( เก็บงาน)
  2 โครงการอาคาร คสล 8 ชั้น คอนโดศิรินเอสเตท สุขุมวิท 31
  3 โครงการอาคาร คสล 8 ชั้น คอนโดฮาโมนี่ลิฟวิ่ง สุขุมวิท 15
  4 โครงการอาคาร คสล 8 ชั้น 2 หลัง คอนโด ฮาโมนี่เฮ้าซิ่ง
  พหลโยธิน 11
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...