ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/แม่บ้าน/พนักงานขับรถ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/แม่บ้าน/พนักงานขับรถ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ขับรถบ้าน,ขับรถให้ผู้บริหาร

เงินเดือนที่ต้องการ :

8,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 39 ปี
ส่วนสูง : 161 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สาขาวิชา : ช่างก่อสร้าง
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.89
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2537 เกรดเฉลี่ย : 2.50
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2555

ถึง

ธันวาคม 2555

บริษัท :

พีแอนด์พี

ที่อยู่ติดต่อ :

แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ

ตำแหน่ง :

ขับรถส่งของ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขับรถรับ-ส่งของ พนักงาน ช่วยทำงานทีได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2552

ถึง

ธันวาคม 2552

บริษัท :

ดีแมค

ที่อยู่ติดต่อ :

1 แยก4 ลาดพร้าว110 วังทองหลาง กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

ขับรถ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขับรถรับ-ส่งคนงานก่อสร้าง ขับรถส่งของ เก็บเช็ค วางบิล ขับรถให้ผู้บริหาร

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

มิถุนายน 2552

บริษัท :

ธวัชชัย แพลนท์คอนกรีต

ที่อยู่ติดต่อ :

101 ม.1 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

ตำแหน่ง :

ควบคุมผลิต

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ(CPAC)

ระยะเวลา :

มกราคม 2540

ถึง

มกราคม 2541

บริษัท :

บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรี้

ที่อยู่ติดต่อ :

นิคมอมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี

ตำแหน่ง :

ฝ่ายผลิต

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  คุมเครื่องดูแลการผลิตชิ้นส่วนแอร์
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

เขมร

ฟัง

ดี

พอใช้

ดี

พูด

ดี

พอใช้

ดี

อ่าน

ดี

พอใช้

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...