ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : พนักงาน IT
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : system administrator,Network engineer, Suppot
2. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : Technical Support
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : IT Support
3. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : IT Support
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : IT Network Officer
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกรระบบเครือข่าย

เงินเดือนที่ต้องการ :

27,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 179 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 2.01
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ อังกฤษ
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.10
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2556

ถึง

สิงหาคม 2556

บริษัท :

Cristalla Co.,Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

195 Empire Tower 43 floor South Sathorn Rd. Yannawa Sathorn bangkok 10120

ตำแหน่ง :

System and Network engineer

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัททั้งหมด ซึ่งมีบริษัทลูก 3 บริษัท และควบคุมเกี่ยวกับ policy ต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ดูแล Server File sharing, AD, mail Exchange, Symantec Backup, Antivirus Trend micro และยังรวมถึงการ Support user ในกรณีที่มีปัญหาทั้งภายในบริษัท และตามโรงงานต่างๆ ที่มี WAN Link เข้ามาที่ Head office

ระยะเวลา :

มกราคม 2553

ถึง

มกราคม 2556

บริษัท :

T.C.C. Technology Co.,Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

195 Empire Tower 30 floor South Sathorn Rd. Yannawa Sathorn bangkok 10120

ตำแหน่ง :

Technical support(System Administrator)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัททั้งหมด ควบคุมเกี่ยวกับ policy ต่างๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์ ดูแล Server File sharing, AD, mail Exchange, Symantec Backup, Antivirus Trend micro และยังรวมถึงการ Support user ในกรณีที่มีปัญหาทั้งภายในบริษัท และตามโรงงานต่างๆ ที่มี WAN Link เข้ามาที่ Head office

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

ธันวาคม 2552

บริษัท :

TeleOrbit

ที่อยู่ติดต่อ :

โรงพยาบาลพญาไท 2

ตำแหน่ง :

System Administrator

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  Maintanance ระบบ server AD, File sever, Anti virus server ที่เป็น Windows 2003 Server ตรวจสอบ log, backup ตรวจสอบและ Maintanance กล้องวงจรปิดในห้อง Server, ดูแลระบบ Netware เบื้องต้น สำหรับ backup ข้อมูล

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2550

ถึง

เมษายน 2551

บริษัท :

TeleOrbit Company

ที่อยู่ติดต่อ :

โรงพยาบาลพญาไท 2

ตำแหน่ง :

Network Engineer

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลระบบ network และ monitor ระบบ แก้ไขระบบเบื้องต้น เดินสาย LAN จัดสาย LAN ในตู้ Lack Switch and Server
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2556

ถึง

ตุลาคม 2556

สถาบันอบรม :

Jodoi

หลักสูตร :

CCNA

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2551

สถาบันอบรม :

IT Fastlearning

หลักสูตร :

Windows Server 2003 R2

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2550

ถึง

กันยายน 2550

สถาบันอบรม :

Nectec

หลักสูตร :

Understanding Network

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
33 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
28 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  นักกีฬาแฮนด์บอลระดับจังหวัด

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...