ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : Java programmer
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Java Programmer ,.NET Programmer,PHP Programmer
2. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Programmer

เงินเดือนที่ต้องการ :

25,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 174 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 67 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิชา : วิศวคอมพิวเตอร์
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 3.15
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.8
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2553

ถึง

ธันวาคม 2554

บริษัท :

Intersite (Limited)

ที่อยู่ติดต่อ :

Bangkok

ตำแหน่ง :

Software Engineer

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  System Design , Contact Customer ,Develop and Implement program

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

พฤศจิกายน 2552

บริษัท :

ค่ายเสนานรงค์

ที่อยู่ติดต่อ :

มลฑลทหารบกที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตำแหน่ง :

ทหารรับใช้บ้านผู้บัญชาการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทหารประจำบ้าน ผบ.มฑบ 42
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2550

ถึง

กรกฎาคม 2551

สถาบันอบรม :

Mahanakorn University Of Tectnology

หลักสูตร :

CCNA

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  PROGRAMMING LANGUAGE :PHP,C#.NET,ASP.NET,JSP,JAVA SCRIPT ,SERVLET,JAVA

  FRAMWORK : JQUERY,STRUTS

  DATABASE : Mysql,Oracle,SqL Server

  OS : Window server ,freeBSD,Ubuntu

  CMS : wordpress,oscommerce,magento

  อื่นๆ : css ,css layout,dreamwaver,photoshop,flash

  ซ่อมคอมพิวเตอร์ : PC

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  Certificate : Sun Certified Java Programmer 5.0

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...