ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ประสานงาน

เงินเดือนที่ต้องการ :

11,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 159 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชา : พืชไร่
วุฒิ : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.60
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2554

ถึง

พฤศจิกายน 2554

บริษัท :

โตโยต้าทีบีเอ็จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ลาดกระบัง

ตำแหน่ง :

ลูกค้าสัมพันธ์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับโทรศัพท์ลูกค้า เรื่องนัดหมาย เรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2553

ถึง

กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท :

พรเกษมคลีนิก

ที่อยู่ติดต่อ :

เดอะมอล์ลงามวงศ์วาน

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่จ่ายยา

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จ่ายยาตามคำสั่งแพทย์และเก็บเงิน

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2552

ถึง

เมษายน 2553

บริษัท :

บริษัท เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

442อาคารเบตเตอร์เวย์ ถ.รามคำแหง สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

ตำแหน่ง :

call center

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆพร้อมทั้งแนะนำข้อมูลให้กับสาวมิสทิน
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
50 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  คอมพิวเตอร์(Microsoft office

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...