ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การตลาด
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานการตลาด
2. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน Customer Service/Support/PR
    สาขาอาชีพรอง : PR
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : customer service
3. สาขาอาชีพหลัก : สื่อสารมวลชนวิทยุ/โทรทัศน์
    สาขาอาชีพรอง : งานด้านประชาสัมพันธ์
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด

เงินเดือนที่ต้องการ :

19,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 25 ปี
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2553 เกรดเฉลี่ย : 2.03
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2556

ถึง

มกราคม 2557

บริษัท :

Tiesco Company Limited

ที่อยู่ติดต่อ :

242 Krungthonburi Road, Khong Ton Sai, Khong Sarn, Bangkok

ตำแหน่ง :

Marketing and Secretary

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  Worked with market and business
  development team.
  Do other work assigned by Marketing
  Manager

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2555

ถึง

มิถุนายน 2556

บริษัท :

GS Galvanized Co.,Ltd

ที่อยู่ติดต่อ :

63/79 Moo.2 T.Nadee A.Muang Samutsakorn

ตำแหน่ง :

Marketing

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  Communicated with customer.
  Meet with clients to present campaigns and offer advice and strategies.

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2553

ถึง

ตุลาคม 2555

บริษัท :

Jaspal Company Limited

ที่อยู่ติดต่อ :

1054 ซ.สุขุมวิท66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

ตำแหน่ง :

Receptionist

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ต้อนรับลูกค้า, รับโทรศัพท์ และงานเอกสารต่างๆ
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...