ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประเมินผล
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : หัวหน้างานฝึกอบรม
2. สาขาอาชีพหลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : สรรหา
3. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ฝึกอบรม

เงินเดือนที่ต้องการ :

15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น สาขาวิชา : การจัดการทั่วไป
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2556 เกรดเฉลี่ย :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2556

ถึง

กันยายน 2556

บริษัท :

บริษัทโบลทแอนด์นัท อินดัสตรี้ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

215-215/1 หมู่ที่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ตำแหน่ง :

หัวหน้างานฝึกอบรม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.ติดต่องานต่างด้าว 2.ติดต่องานราชการ 3.งานฝึกอบรม 4.งานสรรหา 5.งานด้านกิจกรรม 6.จัดทำ KPI ประจำเดือน 7.สรุปอัตรากำลังพล 8.UP SKILL พนักงานใหม่

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2555

ถึง

มีนาคม 2556

บริษัท :

บริษัทเอสดีวี โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

สนามบินสุวรรณภูมิ เขตปลอดอากร

ตำแหน่ง :

Admin Office

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.งานด้านเงินเดือนสวัสดิการ 2.งานด้านวัสดุสิ้นเปลือง เครื่องใช้สำนักงาน 3.ตรวจเช็คแจ้งซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 4.งานด้านเอกสารต่างๆ 5.รับโทรศัพย์

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2551

ถึง

กรกฏาคม 2555

บริษัท :

บริษัทฮาวี โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

นิคมอุสาหกรรมบางพลี ซอย 7

ตำแหน่ง :

ธุรการบุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.งานด้านเงินเดือนสวัสดิการ 2.งานด้านวัสดุสิ้นเปลือง เครื่องใช้สำนักงาน 3.ตรวจเช็คแจ้งซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 4.งานด้านเอกสารต่างๆ 5.รับโทรศัพย์

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2549

ถึง

สิงหาคม 2556

บริษัท :

บริษัทไทยพาณิชประกันชีวิต ( Past time )

ที่อยู่ติดต่อ :

ถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

ตัวแทนขายประกันชีวิต

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.เสนอแบบประกันให้กับลูกค้าและให้คำปรึกษาด้านการออมทรัพย์ 2.ให้คำปรึกษากับลูกค้าด้านประกันสุขภาพ 3.สรรหา 4.วิจัยการตลาด
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2556

ถึง

สิงหาคม 2556

สถาบันอบรม :

สำนักงานประกันสังคม บางพลี

หลักสูตร :

ความรู้งานประกันสังคม

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2556

ถึง

มิถุนายน 2556

สถาบันอบรม :

บริษัทเอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

หลักสูตร :

TRAINING NEEDS ที่กฏหมายหมายบังคับให้มีการฝึกอบรม

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2556

ถึง

พฤษภาคม 2556

สถาบันอบรม :

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาคที่ 1 จ.สมุทรปราการ

หลักสูตร :

สิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับจากการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2549

ถึง

ธันวาคม 2555

สถาบันอบรม :

บริษัทไทยพาณิชประกันชีวิต

หลักสูตร :

1.เทคนิคการขาย 2.หลักการบริหารทีมงาน 3.นักขายเงินล้าน

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  1.งานฝีมือ จัดดอกไม้ ทำบายศรี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1.โครงการอาสาใจดี
  2.โครงการผักสวนครัวรั้วเศรษฐกิจ
  3.ส่งพนักงานไปปฏิบัติธรรม
  4.กิจกรรมวันแม่
  5.กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
  6.โครงการบุหรี่เลิกยาก แต่เลิกได้
  7.กิจกรรมน้ำใสใจชุ่มคอ
  8.กิจกรรมต่างๆในบริษัท
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...