ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข Doctor/Nurse/Phamacist
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์/ประสานงาน Customer Service/Support/PR
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธุรการ
2. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
3. สาขาอาชีพหลัก : การบริหารโรงพยาบาล
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณภาพ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยพยาบาล

เงินเดือนที่ต้องการ :

10,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สาขาวิชา : สาขา
วุฒิ : มัธยมปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 3.25
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
สถาบัน : สาขาวิชา :
วุฒิ :
ปีการศึกษาที่จบ : 0 เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2554

ถึง

พฤศจิกายน 2555

บริษัท :

บ.ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

223/61 อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น14 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

ตำแหน่ง :

บริหารงานบุคคล จัดซื้อ ธุรการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกตามใบอนุมัติ จัดซื้อ,จัดซ่อม ของแผนกต่างๆ
  - เปิด P/O ประสานงานกับทางซับพลายเออร์,ประสานงานกับทางโรงงาน
  - จัดทำเอกสาร ISO และเอกสารการประเมินผู้ขาย
  - ดูแลระบบการจัดซื้อสินค้า
  - เจรจา เปรียบเทียบราคาสินค้า
  - สรรหาผุ้ขายรายใหม่ๆ
  - ตรวจนับสต๊อก สินค้าคงคลัง
  - ตรวจสอบการเบิกจ่ายอุปกรณ์ต่างๆ
  - จัดทำบันทึกการประเมินผู้ขาย (AVL)
  - รับเช็ค - วางบิล เงินสดย่อย
  - งานเอกสารภายใน - ภายนอก
  - งานเอกสารบุคคลคล เช่นจัดทำบัตรตอกประจำเดือน
  - ตรวจสอบการทำงาน สถิติการขาดลามาสาย
  - สวัสดิการของบริษัท
  - นัดสัมภาษณ์งานตำแหน่งที่ขาดบุคลากร
  - จัดเตรียมห้องประชุม อบรม
  - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2553

ถึง

กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท :

กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

71หมู่1 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

ตำแหน่ง :

Operator,ธุรการสำนักงานใหญ่

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับสาย-ต่อสาย บริการข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์45สาขา โปรโมชั่นเค้ก ขนมปัง และราคา ร รับเรื่องร้องเรียนประสานงานกับสาขาต่างๆนัดสัมภาษณ์งานตำแหน่งต่างๆที่ขาดบุคลากร งานเอกสารสวัสดิการพนักงานส่วนลด 10-20% งานเอกสารส่งสาขา ดูแลต้อนรับลูกค้าหรือแขกที่มาติดต่อกับ บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด ติดประสานงานกับซับพลายเออร์ รับเช็ค -วางบิล ตามกำหนดกับลูกค้าหรือซับพลายเออร์ งานเอกสารฝ่ายบุคคล ฝ่ายปฎิบัติการ เอกสารรายเดือน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2553

ถึง

ตุลาคม 2553

บริษัท :

โรงพยาบาลมิชชั่น

ที่อยู่ติดต่อ :

ถนนพิษณุโลก แขวงมหานาค กทม.

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดเรียงเก็บแฟ้มประวัติ ค้นหาเล่มเวชระเบียน งานเอกสารต่างๆ ลงทะเบียนคนไข้ที่เข้ามารับบริการภายในโรงพยาบาล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ลงทะเบียประวัติผู้ป่วยใหม่-เก่า

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2550

ถึง

สิงหาคม 2553

บริษัท :

โรงพยาบาลปิยะมินทร์

ที่อยู่ติดต่อ :

36/2-3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -ต้อนรับลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล
  -ลงทะเบียนหรือประประวัติผู้ป่วยใหม่-เก่า ที่มาใช้บริการในแต่ละวัน
  -เยี่ยมใข้ แจกคูปองอาหาร กระเช้าดอกไม้ ให้ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่นอนพักภายในโรงพยาบาล
  -ค้นหา จัดเก็บ ซ่อมแซม ประวัติผู้ป่วย ในแต่ละวัน
  -คีย์ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาล แต่ละโรค และข้อมูลการมรณะแต่ละโรค เก็บเป็นสถิติแต่ละปี
  -งานเอกสารต่างๆของแผนก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2550

ถึง

กันยายน 2550

สถาบันอบรม :

โรงเรียนปิยะมินทร์แคร์ริ่ง

หลักสูตร :

ผู้ช่วยพยาบาล

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...