ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/แม่บ้าน/พนักงานขับรถ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/แม่บ้าน/พนักงานขับรถ
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานขับรถ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานขับรถผู้บริหาร/ส่วนกลาง

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 33 ปี
ส่วนสูง : 176 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 80 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนสระแก้ว สาขาวิชา : วิทย์- คณิตฯ
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.21
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
สถาบัน : ร.ร.สระแก้ว สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 2.21
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

เมษายน 2556

ถึง

ปัจจุบัน

บริษัท :

บ.เคียววา เอพี

ที่อยู่ติดต่อ :

นิคมบางปู ซ.5b

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถผู้บริหารญี่ปุ่น

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารนายญี่ปุ่น

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2555

ถึง

มีนาคม 2556

บริษัท :

บ.สมบูรณ์ กรุ๊ป

ที่อยู่ติดต่อ :

ถ.บางนา-ตราด ก.ม.15

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถผุ้บริหารญี่ปุน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารนายญี่ปุน

ระยะเวลา :

มกราคม 2553

ถึง

มิถุนายน 2555

บริษัท :

บ.สยามโตโยเด็นสัน

ที่อยู่ติดต่อ :

นิคมบางปู ซ.11b

ตำแหน่ง :

พนักงานขับรถผู้บริหารญี่ปุน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับ-ส่งผู้บริหารนายญี่ปุ่น
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชนิดที่ 2 ทุกประเภท

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...