ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
    สาขาอาชีพรอง : ครู/อาจารย์
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ครูสอนศิลปะ,ครูสอนศิลปะ,ครูพิเศษ

เงินเดือนที่ต้องการ :

13,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 34 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สาขาวิชา : ศิลปะวิจิตร
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 3.25
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร สาขาวิชา : ภาพพิมพ์
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 3.28
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2555

ถึง

กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท :

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ที่อยู่ติดต่อ :

ซอย เจริญกรุง 40 เขต บางรัก

ตำแหน่ง :

ครูศิลปะ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สอนศิลปะระดับชั้น ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ทำแผนการสอน
  ทำสื่อการสอน

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2550

ถึง

ตุลาคม 2552

บริษัท :

โรงเรียนโสมาภานุสรณ์

ที่อยู่ติดต่อ :

71 ถ.รามคำแหง แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กทม 10240

ตำแหน่ง :

ครูสอนศิลปะ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สอนวิชาศิลปะ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จัดทำแผนการสอน ทำสื่อการสอน

ระยะเวลา :

มกราคม 2549

ถึง

พฤศจิกายน 2550

บริษัท :

อาทแอ็คชั่น

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารทาวเวอร์ บี ชั้น 9 เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี เขต บางพลัด กทม

ตำแหน่ง :

ครูพิเศษ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สอนศิลปะเด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป จัดเตรียมแผน กิจกรรม อุปกรณ์ ในการสอนแต่ละคาบ

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2547

ถึง

ตุลาคม 2548

บริษัท :

โรงเรียนยอดดวงใจ

ที่อยู่ติดต่อ :

ลาดกระบัง

ตำแหน่ง :

ครูพิเศษ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สอนศิลปะ ตั้งแต่ ประถม 1 ถึง ประถม 6 ทำแผนการสอน ทำสื่อการสอน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2547

ถึง

ตุลาคม 2547

สถาบันอบรม :

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี

หลักสูตร :

วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ

ระยะเวลา :

กันยายน 2547

ถึง

กันยายน 2547

สถาบันอบรม :

โรงเรียนยอดดวงใจ

หลักสูตร :

การเขียนแผนการจัการเรียนรู้

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
25 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  วาดรูป

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ขณะที่ทำการสอนศิลปะได้พานักเรียนในโรงเรียนรับรางวัลต่างๆ เช่น โครงการบ้านร่มเย็น โครงการวันเกิดโดราเอมอน
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...