ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : โฟร์แมน/วิศวกรรมโยธา
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : โฟร์แมน/วิศวกรรมโยธา
    สาขาอาชีพรอง : โฟร์แมนประจำ Site งาน
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : โฟร์แมนงานโครงสร้างและสถาปัยต์

เงินเดือนที่ต้องการ :

19,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 26 ปี
ส่วนสูง : 177 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 85 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สาขาวิชา : ช่างก่อสร้าง
วุฒิ : ปวช.2
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 2.71
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สาขาวิชา : ช่างก่อสร้าง
วุฒิ : ปวช.3
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.76
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

เมษายน 2556

ถึง

พฤษภาคม 2556

บริษัท :

เพนต้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

364/18 ชั้น 3 อาคารรอยัลไนท์เรสซิเด้นท์ ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม9(17) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

ตำแหน่ง :

โฟร์แมนสถปัตย์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งาน ก่อ ฉาบ
  งาน กระเบื้อง

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2555

ถึง

กุมภาพันธ์ 2556

บริษัท :

เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารบางนาาวเวอร์ A ชั้น 1718 2/3ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุนปรากร 10540

ตำแหน่ง :

โฟร์แมนโครงสร้าง

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งานเปิดหน้าดิน
  งานเข้าแบบเทคอนกรีตโครงสร้าง

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2555

ถึง

กรกฏาคม 2556

บริษัท :

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 27 979/83 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

ตำแหน่ง :

โฟร์แมนสถาปัตย์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งานเก็บภายใน
  งานรับลูกค้าตรวจรับบ้าน

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2555

ถึง

มีนาคม 2556

บริษัท :

กูดเฟรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

101/6 ม. 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ตำแหน่ง :

โฟร์แมนสถาปัตย์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งาน ก่อฉาบ

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2553

ถึง

เมษายน 2555

บริษัท :

ไทยบริการอุตสากรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

242 ถนน กรุงธนบุรี่ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600

ตำแหน่ง :

โฟร์แมนสถาปัตย์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งาน ก่อ ฉาบ
  งาน ปูนกระเบื้องห้องน้ำ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2555

ถึง

ตุลาคม 2555

สถาบันอบรม :

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)

หลักสูตร :

ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ยืดเกาะวัสดุ

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
5 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
5 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

พอใช้

พอใช้

พูด

พอใช้

พอใช้

อ่าน

พอใช้

พอใช้

เขียน

พอใช้

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...