ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : ช่างอิเล็คทรอนิค/วิศวกรรมไฟฟ้า
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : ช่างอิเล็คทรอนิค/วิศวกรรมไฟฟ้า
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือนที่ต้องการ :

14,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
วุฒิ : วิศวกรรมศาตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 2.05
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
วุฒิ : ปวส
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 2.79
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2551

ถึง

มิถุนายน 2553

บริษัท :

บริษัท อิลเทลลิเจนท์ ซิสเท็ม แมนเน็จเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

49/6 ม.1 ต.บางเขน อ.มือง จ.นนทบุรี 11000

ตำแหน่ง :

วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ถอดแบบ ประมาณราคา ระบบไฟฟ้า ของโครงการ ศุภาลัยเกษตร ศุภาลัยศรีนครินทร์ ศุภาลัยพรีเมียร์ ไลท์ลาดพร้าว18 ไลท์ห้วยขวงา ไลท์สุทธิสาร ลุมพินีนวมินทร์ ลุมพินีพระราม9 ลุมพินีราษฎร์บูรณะฯลฯ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2551

ถึง

กรกฎาคม 2551

สถาบันอบรม :

บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน

หลักสูตร :

การดับเพลิง

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2550

ถึง

พฤษภาคม 2550

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตร :

การใช้โปรแกรม AUTO CAD

ระยะเวลา :

มีนาคม 2549

ถึง

มีนาคม 2549

สถาบันอบรม :

สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หลักสูตร :

การใช้โปรแกม PLC

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาตร์ไปแข่งวอลเล่บอลในการแข่งขันกีฬาเกียร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ได้รับรางวัลรนวัตกรรมยอดเยี่ยมอันดับ 2ในการประกวดโครงงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...